กษัตริย์ซัลมานแต่งตั้งมกุฎราชกุมาร เป็นนายกรัฐมนตรี


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: กษัตริย์ซัลมานแต่งตั้งมกุฎราชกุมาร เป็นนายกรัฐมนตรี

กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ ทรงออกพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้ง มกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ให้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

อย่างไรก็ตาม ในพระราชกฤษฎีกายังระบุว่า พระองค์จะยังคงประทับเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำสัปดาห์ เช่นเดิม

กษัตริย์ซัลมานแต่งตั้งมกุฎราชกุมาร เป็นนายกรัฐมนตรี

King Salman

การแต่งตั้งมกุฎราชกุมารบิน ซัลมาน ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ครั้งนี้ เป็นการให้ยกเว้นบทบัญญัติมาตรา 56 ของกฎหมายพื้นฐานการกำกับดูแล และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในกฎหมายของคณะรัฐมนตรี

ในกฤษฎีกาอีกฉบับหนึ่งระบุว่า กษัตริย์ซัลมาน ทรงปรับโครงสร้างคณะรัฐมนตรี โดยให้มกุฎราชกุมารบิน ซัลมาน ทรงเป็นผู้นำคณะรัฐบาล

กษัตริย์ซัลมานแต่งตั้งมกุฎราชกุมาร เป็นนายกรัฐมนตรี

พระองค์ยังได้ออกกฤษฎีกาแต่งตั้ง เจ้าชายคอลิด บิน ซัลมาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ ให้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ และแต่งตั้ง ยูซุฟ บิน อับดุลเลาะฮ์ อัล-เบนยาน ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา: www.saudigazette.com.sa

https://news.muslimthaipost.com/news/36633

อัพเดทล่าสุด