เกาหลีใต้ "Halal Tourism" ดาวรุ่ง พุ่งแรง


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  เกาหลีใต้ "Halal Tourism" ดาวรุ่ง พุ่งแรง

ได้อ่านงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ท่องเที่ยวฮลาลาล ก็เลยเรียบเรียงบางส่วนให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมกัน

เรียบเรียง: บัญญัติ ทิพย์หมัด

งานวิจัยของคุณ Marlinnda เผยว่าเกาหลีใต้แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมไม่มาก แต่ก็ยังมี “การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวฮาลาล” ที่มุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลก และแน่นอนเมื่อมีนโยบายระดับประเทศก็ทำให้นักท่องเที่ยวมุสลิมเลือกที่จะมาท่องเที่ยวเกาหลีใต้มากขึ้นตามไปด้วย ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของการท่องเที่ยวฮาลาลในเกาหลีใต้โดยเฉพาะในกรุงโซล ได้มีการเน้นย้ำในส่วนเกี่ยวกับ "การสร้างการรับรู้" เป็นหลัก ให้กับ หน่วยงานของรัฐ ชุมชน นักวิชาการ นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และประชาชน เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม และอื่น ๆ ที่สอดรับกับกฎเกณฑ์ฮาลาล ซึ่งในงานวิจัยก็ได้รายงานข้อมูลที่น่าสนใจมาก และจะได้เห็นสัญญาณต่าง ๆ ที่เปิดกว้างต่ออุตสาหกรรมฮาลาลในเกาหลีใต้ (Marlinda et al., 2021)

“การท่องเที่ยวฮาลาล” หรือที่มักเรียกว่าการท่องเที่ยวแบบอิสลามหรือ “การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม : Muslim Friendly ” เป็นแนวคิดใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสใหม่และน่าตื่นเต้นในการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งความสำคัญของ “ฮาลาล” คือทุกสิ่งที่ชารีอะห์ (กฎหมายอิสลาม) อนุญาตและยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์ การผสมผสานระหว่างฮาลาลัน-ตอยยีบัน (ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย) ซึ่งจะเสริมสร้างความยั่งยืนหลายๆภาคส่วน

การท่องเที่ยวฮาลาลซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมฮาลาล สามารถขับเคลื่อนบรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

 เกาหลีใต้ "Halal Tourism" ดาวรุ่ง พุ่งแรง

ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายของชาวมุสลิมในการเดินทางท่องเที่ยวฮาลาลอยู่ที่ 169 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2559 และคาดว่าจะถึง 283 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2565 ซึ่งการจะดำเนินการเรื่องท่องเที่ยวฮาลาล กับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิม มีคำจำกัดความที่แตกต่างกัน และอนาครการท่องเที่ยวฮาลาลโดยบูรณาการทุกด้าน (กฎหมายชาริอะฮ์ ลูกค้า จุดหมายปลายทาง วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์ และการบริการ) ถ้าสามารถบูรณาการเข้าด้วยกันก็จะเกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคต (Azam et al., 2019)

ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับเกาหลีใต้และโซล

เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมที่กำลังให้ความสำคัญกับศักยภาพของการท่องเที่ยวฮาลาล เกาหลีใต้มี”เกาะเชจู Jeju Island” ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยว เมืองหลวงของเกาหลีใต้คือ “กรุงโซล” และโซลเป็นเมืองพิเศษในเกาหลีใต้ มีพื้นที่ 605.21 ตร.กม. ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในลำดับต้นๆของโลก นอกจากนี้ โซลยังเป็นเมืองที่มี “อิแทวอน Itaewon” ซึ่งเป็นพื้นที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นได้จากการเติบโตของร้านอาหารฮาลาลที่นั่น (Marlinda et al., 2022)

Source: อ้างอิงต่างๆ

- Muslim Population by Country 2023 : https://worldpopulationreview.com/.../muslim-population...

- งานวิจัยหลัก: Marlinda, A.P., Al-Fadhat, F., Cipto, B. and Jubba, H. (2022), "Halal tourism as a strategic option for South Korean tourism", Journal of Islamic Marketing

- รูปภาพ กรุงโซล: คลิก shorturl.at/iwAIL

- ข้อมูลประชากรเกาหลีใต้ : https://worldpopulationreview.com/.../south-korea-population

Azam, M.S.E., Abdullah, M.A. and Razak, D.A. (2019), “Halal tourism: definition, justification, and scopes towards sustainable development”, International Journal of Business, Economics and Law

Han, H., Al-Ansia, A., Olyab, H.G.T. and Kim, W. (2019), “Exploring halal-friendly destination attributes in South Korea: perceptions and behaviors of Muslim travelers toward a non-Muslim destination”, Tourism Management,

Marlinda, A.P., Cipto, B., Al-Fadhat, A. and Jubba, H. (2021), “South Korea’s halal tourism policy - The primacy of demographic changes and regional diplomacy”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies

https://news.muslimthaipost.com/news/36911

อัพเดทล่าสุด