ประธานรัฐสภาออกตรวจ 'ราคาสินค้าจำเป็น' ก่อนรอมฎอน


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : ประธานรัฐสภาออกตรวจ 'ราคาสินค้าจำเป็น' ก่อนรอมฎอน

จาการ์ต้า - ประธานรัฐสภา ปวน มหารานี เดินทางตรวจตลาดอินทราลายา, โอกัน อิลีร, สุมาตราตอนใต้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อสังเกตการณ์ราคาสินค้าที่จำเป็นก่อนเดือนรอมฎอนจะมาถึง

ปวน มหารานี แวะตามแผงขายสินค้าต่าง ๆ โดยผู้ค้ารายหนึ่งกล่าวว่า มีการขึ้นราคาของสินค้าจำเป็น เช่น ไข่ไก่ น้ำมันปรุงอาหาร และข้าวสาร เธอยังได้รับฟังคำร้องเรียนของผู้ค้า และผู้ซื้อสินค้า ที่ตลาดอินทราลายา เกี่ยวกับการที่น้ำมันพืชยี่ห้อมินยากิตา ที่รัฐบาลอุดหนุนขาดตลาด ซึ่งเธอกล่าวว่า จะประสานงานกับรัฐบาลกลางในปัญหานี้ และว่า รัฐบาลกลางและท้องถิ่น จำเป็นต้องประสานงานกันเพื่อให้แน่ใจว่า ประชาชนจะได้ซื้อน้ำมันพืชที่รัฐบาลให้การอุดหนุน

ประธานรัฐสภายังกล่าวว่า สภาพสิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐานของตลาดแห่งนี้ จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง อาทิ ถนนหนทางสำหรับการมาตลาด ท่อระบายน้ำ และช่องทางน้ำไหลต่าง ๆ ปัจจุบันสภาพตลาดไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มีความเปียกเฉอะแฉะ ไม่สะดวกสบาย

เธอกล่าวว่า ตลาดแห่งนี้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู หรือปรับปรุงใหม่ เพื่อให้เกิดความสะอาด และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นต้องเป็นผู้ดำเนินการ และว่า พรรคของเธอจะประสานงานกับรัฐบาลกลางเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของตลาดให้เหมาะสม สำหรับผู้ค้าและชุมชน

ที่มา: www.en.antaranews.com

https://news.muslimthaipost.com/news/37114