รอมฎอนซาอุฯ เตือนห้ามเรี่ยไรเงินบริจาคละศีลอด


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  รอมฎอนซาอุฯ เตือนห้ามเรี่ยไรเงินบริจาคละศีลอด

ชี้ค ดร.อับดุลลาตีฟ อัล-ชี้ค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนา การเรียกร้องและเผยแผ่อิสลาม แห่งซาอุดีอาระเบีย ได้ออกคำเตือน ห้ามอิหม่ามและมุอัซซิน ขอเรี่ยไรเงินบริจาคสำหรับโครงการเลี้ยงละศีลอด สำหรับผู้ถือศีลอดและคนอื่น ๆ ในช่วงเดือนรอมฎอน

รอมฎอนซาอุฯ เตือนห้ามเรี่ยไรเงินบริจาคละศีลอด

ทั้งนี้ กระทรวงกิจการศาสนา ฯ ได้ออกหนังสือเวียนไปยังที่ทำการของกระทรวง ฯ ในทุกภูมิภาคของประเทศ เกี่ยวกับการเตรียมการของมัสยิดในการให้บริการศรัทธาชน ในช่วงเดือนรอมฎอน และได้กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการขาดงานในเดือนสำคัญนี้ เว้นแต่จะมีความจำเป็นจริง ๆ โดยต้องมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานแทนระหว่างที่ขาดงาน และต้องมีการรายงานเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ทำการสาขาในภูมิภาค และจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะไม่ขาดงานเกินเวลาที่ได้รับอนุญาต

ดร.อับดุลลาตีฟ ยังได้กำชับให้มีการปฏิบัติตามปฏิทินอุมมฺอัล กุรอ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีการอะซานละหมาดอิชาอฺตรงตามเวลา รวมทั้งอ่านอิกอมะฮ์ ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติในแต่ละช่วงเวลา

รอมฎอนซาอุฯ เตือนห้ามเรี่ยไรเงินบริจาคละศีลอด

มีการระบุคำแนะนำในการควบคุมกล้องที่ติดตั้งไว้ในมัสยิด ไม่ให้จงใจใช้ในการจับภาพอิหม่ามและศรัทธาชน ในระหว่างการละหมาด รวมทั้งห้ามการส่งภาพและเสียงการละหมาด เพื่อเผยแพร่ทางสื่อทุกชนิดด้วย

คำแนะนำเกี่ยวกับการเอี๊ยะติก๊าฟใน 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน อิหม่ามต้องขออนุมัติกระทรวง ฯ ล่วงหน้า หากมีผู้ที่ไม่ใช่ชาวซาอุดิอาระเบียประสงค์จะทำการเอี๊ยะฮ์ติก๊าฟที่มัสยิด และการละศีลอดต้องจัดให้มีในสถานที่เฉพาะ เช่น ที่ลานมัสยิด อิหม่ามและมุอัซซิน ต้องรับผิดชอบดูแลความสะอาดของสถานที่ และห้ามการสร้างห้อง หรือตั้งเต็นท์ เพื่อใช้ในการละศีลอดโดยเฉพาะ

ที่มา: www.saudigazette.com.sa

https://news.muslimthaipost.com/news/37121

อัพเดทล่าสุด