กษัตริย์ชาร์ลส์ ที่ 3 เสด็จรับเลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : กษัตริย์ชาร์ลส์ ที่ 3 เสด็จรับเลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม

สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จออกรับการเข้าเฝ้าของ เชค ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุล การีม อัล-อิสซา เลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม และประธานสมาคมนักวิชาการมุสลิม ที่พระราชวังบักกิงแฮม ในกรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ นับเป็นการต้อนรับบุคคลสำคัญทางศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังเสด็จขึ้นครองราชย์

กษัตริย์ชาร์ลส์ ที่ 3 เสด็จรับเลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม

ในระหว่างการพบปะครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนหน้าที่ของผู้นำศาสนา และปัญญาชนต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม และหลักการของมนุษย์ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างมิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างประชาชนด้านอารยธรรม การสื่อสารที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมทางศาสนา วัฒนธรรม และบทสนทนาอื่น ๆ

ดร.อัล-อิสซา ได้กล่าวถึงท่าทีที่ยุติธรรมของกษัตริย์ชาร์ลส์ ที่ 3 ต่อประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการชื่นชม และการประกาศความเคารพต่ออารยธรรมอิสลาม ซึ่งมีการติดต่อกับอารยธรรมอื่น ๆ ตามสายสัมพันธ์ของมนุษย์ทั่วไป

ที่มา: www.alriyadhdaily.com

https://news.muslimthaipost.com/news/37140

อัพเดทล่าสุด