โรงเรียนอิสลามกว่า 1,000 คน ฝึกอบรมความปลอดภัยไซเบอร์


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  โรงเรียนอิสลามกว่า 1,000 คน ฝึกอบรมความปลอดภัยไซเบอร์

กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ และสำนักงานไซเบอร์และการเข้ารหัสแห่งชาติ (BSSN) ได้จัดการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนประจำสอนศาสนาอิสลาม กว่า 1,000 คน เนื่องในวัน National Santri Day (วันสำคัญแห่งชาติของอินโดนีเซีย)

โรงเรียนอิสลามกว่า 1,000 คน ฝึกอบรมความปลอดภัยไซเบอร์

ฮารี บูดีอาร์โต้ หัวหน้าสำนักงานวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคาดหวังว่า การเพิ่มความสามารถด้านดิจิทัลของชาวอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนประจำสอนศาสนาอิสลาม จะมีศักยภาพที่ดีในการเสริมสร้างการป้องกันในระบบไซเบอร์ และปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งความพยายามนี้จะช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพของชุมชนอีกด้วย

เขายังกล่าวว่า การใช้ดิจิทอล เทคโนลียี จำต้องได้รับการฝึกอบรมพิเศษ ดังนั้น เพื่อสร้างพรสวรรค์ด้านดิจิทัลให้มากขึ้น กระทรวง ฯ ยังร่วมมือกับองค์กร และกลุ่มสังคมต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงนักศึกษาทั่วประเทศอินโดนีเซีย

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับ องค์กรมิตรภาพเพื่อสังคมอิสลาม (LPOI) รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานหลายคนจากกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศ และ BSSN

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับนักเรียน เป็นหนึ่งในความพยายามที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลอินโดนีเซีย ในการสร้างสังคมดิจิทัลที่ยอดเยี่ยม ตามแผนงาน Digital Road Map 2021 – 2024 ของอินโดนีเซีย

ที่มา: www.en.antaranews.com

 https://news.muslimthaipost.com/news/36696

อัพเดทล่าสุด