ทำอุมเราะฮ์เดือนรอมฎอน ยอดจองถล่ม จนต้องระงับออกใบอนุญาต


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ทำอุมเราะฮ์เดือนรอมฎอน ยอดจองถล่ม จนต้องระงับออกใบอนุญาต

มีผู้จองประกอบพิธีอุมเราะฮ์ในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างมากมายเป็นประวัติการณ์ ทั้งจากภายใน และภายนอกราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย จนทำให้ไม่สามารถรับการจองใหม่ได้อีกจนกว่าจะสิ้นสุดเดือนรอมฎอน

รายงานในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Okaz เปิดเผยถึงความต้องการทำอุมเราะฮ์ โดยการจองผ่านทางแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ‘Nusuk’ ว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนรอมฎอนที่ใกล้จะมาถึง โดยเน้นว่า สัปดาห์แรกในช่วงเดือนรอมฎอนถูกจองเต็มหมดแล้ว

ทำอุมเราะฮ์เดือนรอมฎอน ยอดจองถล่ม จนต้องระงับออกใบอนุญาต

แอปพลิเคชัน แสดงให้เห็นว่า การจองทำอุมเราะฮ์ในช่วง 13 วันแรกของเดือนรอมฎอน ไม่มีทางเป็นไปได้ เจ้าหน้าที่กล่าวว่า 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็ถูกจองเต็มที่แล้วเช่นกัน

อับดุลเราะฮ์มาน ชัมส์ ปลัดกระทรวงกิจการฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ของซาอุดิอาระเบีย และผู้ช่วยฝ่ายกิจการอุมเราะฮ์ ระบุว่าจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทำอุมเราะฮ์จากนอกราชอาณาจักร ฯ ในช่วงเดือนรอมฎอน บนแพลตฟอร์ม Nusk สูงถึงเกือบ 800,000 คน จนถึงวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา

ทำอุมเราะฮ์เดือนรอมฎอน ยอดจองถล่ม จนต้องระงับออกใบอนุญาต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการเยี่ยมเยือน ได้ดำเนินการจัดสถานที่ 2 แห่ง เพื่อให้เป็นศูนย์รวมผู้ประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ และศูนย์ควบคุมการตัฟวีจ รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานของศูนย์ 4 แห่ง เพื่อเป็นสถานที่แนะนำผู้เดินทางมาประกอบพิธีอุมเราะฮ์ และผู้มาเยี่ยมเยียนมัสยิด

กระทรวงระบุว่า นี่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับจำนวนผู้แสวงบุญ และผู้ที่มาเยี่ยมเยียน ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์

ที่มา: www.gulftoday.ae

https://news.muslimthaipost.com/news/37156

อัพเดทล่าสุด