ประธาน Muis เสนอ 'ไม่เหมาะสม' ให้มุสลิมเยือนศาสนสถานของศาสนาอื่น


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : ประธาน Muis เสนอ 'ไม่เหมาะสม' ให้มุสลิมเยือนศาสนสถานของศาสนาอื่น

ตัน สรี อับดุล อาซิส มุฮัมมัด ยูซุฟ ประธานสภาศาสนาอิสลามแห่งรัฐสลังงอ (Mais) กล่าวแสดงความเห็นว่า การทำกิจกรรมที่ให้มุสลิมไปเยือนศาสนสถานของศาสนาอื่น เพื่อไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนานั้น ๆ เป็นเรื่องไม่สมควรทำอย่างยิ่ง เพราะมีแนวโน้มในทางลบต่ออิสลาม และละเมิดกฎหมายในข้อที่ระบุห้ามเผยแพร่ศาสนาอื่นต่อชาวมุสลิม

ในความขัดแย้งล่าสุดที่เกิดขึ้น หน่วยงาน Impact Malaysia ภายใต้กระทรวงเยาวชนและกีฬา ได้จัดโครงการ Jom Ziarah เพื่อส่งเสริมความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับศาสนาที่หลากหลายในประเทศ โดยเยาวชนจะถูกนำไปเยี่ยมชมศาสนสถานต่าง ๆ

ประธาน Muis เสนอ

ประธานสภา Mais กล่าวถึงมุมมองที่ว่า ด้วยการยอมรับความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนาในประเทศความเข้าใจร่วมกันของชุมชน ความอดกลั้น และความสามัคคี เป็นสิ่งสำคัญมากในการประกันภราดรภาพและสันติภาพของมาเลเซีย และว่า อิสลามไม่ได้ห้ามการสร้างมิตรภาพและการเปิดใจกว้างยอมรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม

“แต่ เหตุการณ์เช่นโครงการ Jom Ziarah ควรมีขอบเขตเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีชาวมุสลิมถูกชักจูงให้สนใจศาสนาอื่น โปรแกรมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นในศาสนสถาน ที่มีการเคารพบูชา จำเป็นต้องมีการควบคุม และข้อจำกัดบางประการ เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีองค์ประกอบใดที่จะชักจูงให้มุสลิมได้รับอิทธิพล และเกิดความสนใจในศาสนาอื่น และมุสลิมไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีกรรมที่เกิดขึ้น”

เขายังกล่าวถึงหลักนิติศาสตร์อิสลาม ซึ่งระบุว่า ควรให้ความสำคัญกับการป้องกันอันตราย มากกว่าการที่คิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งหากนำมาอธิบายถึงความหมายแล้ว ย่อมแสดงว่า กิจกรรมใด ๆ ที่สนับสนุนให้สาธารณชนที่เป็นมุสลิม เข้าไปในศาสนสถานของศาสนิกอื่น เพื่อการเรียนรู้อย่างเปิดเผย มีแนวโน้มที่จะส่งผลเสียมากขึ้น จากการรักษาศรัทธาของมุสลิมโดยเฉพาะที่เป็นเยาวชน จึงควรจะต้องปฏิเสธและจำกัดสิ่งนี้

ที่มา: www.malaymail.com

 https://news.muslimthaipost.com/news/37162

อัพเดทล่าสุด