ทูตรัสเซียให้กำลังใจ “รัฐอิสลามอัฟกานิสถานได้รับการรับรองในทางปฏิบัติ”


มาแรงรอบสัปดาห์