มัสยิดใหญ่ Al-Mansouri ประจักษ์พยานแห่งอารยธรรมซีเรียโบราณ


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: มัสยิดใหญ่ Al-Mansouri ประจักษ์พยานแห่งอารยธรรมซีเรียโบราณ

ลัตตาเกีย, ซีเรีย – มัสยิดใหญ่ อัล-มันซูรี (Al-Mansouri Grand Mosque) ในเมืองเก่าญับเละฮ์ (Jableh) เป็นตัวแทนของสถานที่สำคัญทางสถาปัตยกรรม และเป็นเครื่องยืนยันถึงอารยธรรมซีเรียโบราณที่เก่าแก่นับพันปี

มัสยิด Al-Mansouri มีอายุนับย้อนไปถึงปี ค.ศ.1095 และได้รับการบูรณะใหม่หลังจากเมืองที่ตั้งมัสยิด ได้รับการปลดปล่อยจากสงครามครูเสด

มัสยิดใหญ่ Al-Mansouri ประจักษ์พยานแห่งอารยธรรมซีเรียโบราณ

ฮัมดี เดโนร่า ผู้อำนวยการหน่วยงานศาสนสมบัติแห่งเมืองญับเละฮ์ กล่าวกับสื่อ SANA ว่า มัสยิดมีความโดดเด่นด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบ อัยยูบิ-มัมลูก (Ayyubid-Mamluk) โดยมีหออะซานสูง แยกออกจากส่วนอาคารที่เป็นโถงละหมาด สุดปลายทางเป็นช่องแสงรูปดาว และหน้าต่างเล็ก ๆ หลายบาน

มัสยิดมีทางเข้า 2 แห่ง ทางด้านตะวันออกและทางด้านเหนือ โดยระหว่างประตูทางเข้าทั้ง 2 เป็นพื้นที่ลานโล่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่สามารถมองขึ้นไปเห็นท้องฟ้า และมีการประดับประดาด้วยกระเบื้องหินทราย

ที่มา: www.sana.sy

https://news.muslimthaipost.com/news/36015

อัพเดทล่าสุด