MUIS จ่ายซะกาตรอมฎอนเพิ่มอีก 2.26 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: MUIS จ่ายซะกาตรอมฎอนเพิ่มอีก 2.26 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์

สภาศาสนาอิสลามสิงคโปร์ (MUIS) จะเพิ่มการเบิกจ่ายซะกาตเดือนรอมฎอนอีก 2.26 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ เพื่อแจกจ่ายแก่ครอบครัวที่ยากจนจำนวน 7,200 ครอบครัว โดยเป็นการเพิ่มจากซะกาตที่จ่ายช่วยเหลือเป็นรายเดือนทุกเดือน

MUIS จ่ายซะกาตรอมฎอนเพิ่มอีก 2.26 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์

ทั้งนี้ จะมีการจ่ายซะกาตเป็นเงินจำนวนระหว่าง 150 – 1,000 สิงคโปร์ดอลล่าร์ ขึ้นอยู่กับขนาดของครอบครัวผู้ยากไร้ โดยทางการจะแจ้งไปยังครอบครัวเหล่านี้ผ่านทางเมล และคาดว่าจะได้รับเงินภายในอีก 3 – 4 สัปดาห์ข้างหน้า

การจ่ายซะกาตให้กับคนยากจนเป็นบทบัญญัติสำหรับชาวมุสลิม ที่มีทรัพย์สินถึงจำนวนที่กำหนดในเวลา 1 ปี โดยครอบครัวที่ได้รับเป็นครอบครัวที่ลงทะเบียนไว้แล้วและได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน แต่ซะกาตในเดือนรอมฎอนเป็นการเพิ่มให้เพื่อแบ่งปันความสุขในช่วงวันอีด ฟิตริ ที่จะมาถึง

ที่มา: www.channelnewsasia.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36221

อัพเดทล่าสุด