มัสยิดฮะรอมติดหุ่นยนต์สื่อได้ถึง 11 ภาษา


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ :  มัสยิดฮะรอมติดหุ่นยนต์สื่อได้ถึง 11 ภาษา

สำนักงานประธานทั่วไปฝ่ายกิจการมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง ได้ติดตั้งหุ่นยนต์ที่ใช้นำทางผู้แสวงบุญอุมเราะฮ์ โดยหุ่นยนต์สามารถเข้าใจภาษาต่าง ๆ ได้ถึง 11 ภาษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฟัตวา และตอบคำถามข้อข้องใจทุกอย่าง

มัสยิดฮะรอมติดหุ่นยนต์สื่อได้ถึง 11 ภาษา

ทั้ง 11 ภาษาที่กำหนดไว้ ได้แก่ ภาษาอาหรับ อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เปอร์เซีย ตุรกี มาลาวี อุรดู จีน เบงกาลี และภาษาเฮาซา

ยิ่งกว่านั้น ยังมีความเป็นไปได้ที่จะป้อนข้อมูลให้กับหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มการตีความสำหรับภาษาอื่น ๆ และเพื่อสื่อสารกับผู้มีความรู้ (ชี้ค) จากระยะไกล

มัสยิดฮะรอมติดหุ่นยนต์สื่อได้ถึง 11 ภาษา

หุ่นยนต์ดังกล่าวมีล้อ 4 ล้อ ที่มาพร้อมกับระบบหยุดอัจฉริยะที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้านได้ง่าย และมีระบบกล้องหน้าที่มีความละเอียดสูง สำหรับการส่งภาพผ่านการจับภาพแบบพาโนรามาของพื้นที่ ติดตั้งไมโครโฟนและลำโพงคุณภาพสูง หุ่นยนต์ทำงานผ่านเครือข่าย WiFi ด้วยความเร็ว 5 กิกะเฮิร์ตซ์ ทำให้สามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา: www.saudigazette.com.sa

 https://news.muslimthaipost.com/news/36260

อัพเดทล่าสุด