กษัตริย์ซัลมาน เสด็จละหมาดอีด มัสยิดฮะรอม


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: กษัตริย์ซัลมาน เสด็จละหมาดอีด มัสยิดฮะรอม

กษัตริย์ซัลมานเสด็จละหมาดอีดิ้ลฟิตรี ที่มัสยิดฮะรอม นครมักกะฮ์ ท่ามกลางศรัทธาชนหลายแสนคนที่รวมตัวกันในมัสยิด และที่ลานรอบด้านนอก

กษัตริย์ซัลมาน เสด็จมาถึงพระราชวัง อัล-ซาฟา โดยมีเจ้าชายคอลิด อัล-ฟัยซาล ที่ปรึกษาประจำพระองค์ และผู้ว่าราชการนครมักกะฮ์ เจ้าชายอับดุลเลาะฮ์ บิน อับดุลอาซิซ ที่ปรึกษาพิเศษประจำพระองค์ และมกุฎราชกุมาร บิน ซัลมาน เจ้าชายอับดุลอาซิซ บิน ซาอุด บิน นาอิฟ รัฐมนตรีกระทรวรงกิจการภายใน ให้การต้อนรับ

กษัตริย์ซัลมาน เสด็จละหมาดอีด มัสยิดฮะรอม

กษัตริย์ซัลมาน ทรงเป็นผู้นำละหมาดอีดิ้ลฟิตรี โดยมีผู้ช่วย คือ นายพลรอฮีล ชารีฟ นายทหารนอกประจำการ ผู้บัญชาการทหารพันธมิตรอิสลามเพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย

หลังเสร็จสิ้นการละหมาดอีดิ้ลฟิตรี กษัตริย์ซัลมานทรงรับการอวยพรจากบรรดา เจ้าชาย อุละมาอฺ ชี้ค บุคคลสำคัญ พลเมืองอาวุโส และนายทหารระดับสูง หลังจากนั้นมีการรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

กษัตริย์ซัลมาน เสด็จละหมาดอีด มัสยิดฮะรอม

 กษัตริย์ซัลมาน เสด็จละหมาดอีด มัสยิดฮะรอม

กษัตริย์ซัลมาน เสด็จละหมาดอีด มัสยิดฮะรอม

กษัตริย์ซัลมาน เสด็จละหมาดอีด มัสยิดฮะรอม

กษัตริย์ซัลมาน เสด็จละหมาดอีด มัสยิดฮะรอม

กษัตริย์ซัลมาน เสด็จละหมาดอีด มัสยิดฮะรอม

ที่มา: www.arabnews.com

 https://news.muslimthaipost.com/news/36232

อัพเดทล่าสุด