ซาอุฯให้โควตาฮัจย์ไทย ปีนี้เท่าไหร่? 


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  ซาอุฯให้โควตาฮัจย์ไทย ปีนี้เท่าไหร่? 

ซาอุดิอาระเบียให้โควตาฮัจย์ไทย ปีนี้ 5,885 คน พร้อมเปิดเผยประเทศที่ได้รับโควตาฮัจย์มากที่สุด-น้อยที่สุดคือประเทศใด

กระทรวงกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ ได้อนุมัติโควตาสำหรับผู้แสวงบุญฮัจย์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกแล้ว และมีการเปิดเผยว่า

ซาอุฯให้โควตาฮัจย์ไทย ปีนี้เท่าไหร่? 

อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ได้รับโควตาผู้แสวงบุญฮัจย์มากที่สุด อยู่ที่ 100,051 คน

ในขณะที่ประเทศปากีสถาน ได้รับอนุมัติโควตาผู้แสวงบุญฮัจย์มากเป็นอันดับที่ 2 คือ 81,132 คน

โควตาผู้แสวงบุญฮัจย์ อันดับที่ 3 ได้แก่ ประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ที่ 79,237 คน

โควตาผู้แสวงบุญฮัจย์ อันดับที่ 4 คือ บังคลาเทศ ได้รับโควตา 57,585 คน

ประเทศที่ได้รับอนุมัติโควตาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์น้อยที่สุด ได้แก่ ประเทศแองโกล่า จำนวน 23 คน

สำหรับประเทศอาหรับ อียิปต์เป็นประเทศที่ได้รับโควตาผู้ประกอบพิธีฮัจย์มากที่สุด จำนวน 35,375 คน

ในส่วนของประเทศในทวีปแอฟริกา ไนจีเรีย เป็นประเทศที่ได้รับโควตาไปประกอบพิธีฮัจย์มากที่สุด จำนวน 43,008 คน

ในส่วนของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้โควตาผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 38,481 คน ในขณะที่ประเทศตุรกี ได้โควตา 37,770 คน

แหล่งข่าวยังระบุว่า สหรัฐอเมริกา ได้โควตาสำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจย์ 9,504 คน ประเทศรัสเซีย 11,318 คน ประเทศจีน 9,190 คน ประเทศไทย 5,885 คน และประเทศยูเครน 91 คน

ก่อนหน้านี้กระทรวงกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ ได้ประกาศว่า สัดส่วนของผู้ประกอบพิธีฮัจย์จากต่างประเทศ จะคิดเป็นร้อยละ 85 ของจำนวนผู้มาประกอบพิธีฮัจย์ที่ได้รับอนุญาต 1 ล้านคน หรือคิดเป็น จำนวน 850,000 คน ในขณะที่จะรับผู้ประสงค์ประกอบพิธีฮัจย์จากในประเทศ 150,000 คน และจำนวนชาวต่างชาติ 850,000 คนที่มาประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้ คิดเป็นเพียง 45.2% ของจำนวนผู้ประกอบพิธีฮัจย์จากต่างประเทศ ที่เคยรับในแต่ละปีก่อนที่จะเกิดโรคระบาด โควิด-19

ที่มา: www.saudigazette.com.sa 

https://news.muslimthaipost.com/news/36226

อัพเดทล่าสุด