เปิดโควต้าฮัจญ์ ประเทศใดได้มากที่สุด-น้อยที่สุด


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: เปิดโควต้าฮัจญ์ ประเทศใดได้มากที่สุด-น้อยที่สุด

ฮัจญ์ 2022: กระทรวงกิจการฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ได้อนุมัติโควต้าสำหรับผู้แสวงบุญฮัจญ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกแล้ว และมีการเปิดเผยว่า อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ได้รับโควต้าผู้แสวงบุญฮัจญ์มากที่สุด อยู่ที่ 100,051 คน ในขณะที่ประเทศปากีสถาน ได้รับอนุมัติโควต้ามากเป็นอันดับที่ 2 คือ 81,132 คน อันดับที่ 3 ได้แก่ ประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ที่ 79,237 คน อันดับที่ 4 คือ บังคลาเทศ ได้รับโควต้า 57,585 คน

ประเทศที่ได้รับอนุมัติโควต้าผู้ประกอบพิธีฮัจญ์น้อยที่สุด ได้แก่ ประเทศแองโกล่า จำนวน 23 คน

สำหรับประเทศอาหรับ อียิปต์เป็นประเทศที่ได้รับโควต้าผู้ประกอบพิธีฮัจญ์มากที่สุด จำนวน 35,375 คน

ในส่วนของประเทศในทวีปแอฟริกา ไนจีเรีย เป็นประเทศที่ได้รับโควต้ามากที่สุด จำนวน 43,008 คน

ในส่วนของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้โควต้าผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 38,481 คน ในขณะที่ประเทศตุรกี ได้โควต้า 37,770 คน

แหล่งข่าวยังระบุว่า สหรัฐอเมริกา ได้โควต้าสำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ 9,504 คน ประเทศรัสเซีย 11,318 คน ประเทศจีน 9,190 คน ประเทศไทย 5,885 คน และประเทศยูเครน 91 คน

ก่อนหน้านี้กระทรวงกิจการฮัจญ์และอุมเราะฮ์ ได้ประกาศว่า สัดส่วนของผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จากต่างประเทศ จะคิดเป็นร้อยละ 85 ของจำนวนผู้มาประกอบพิธีฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาต 1 ล้านคน หรือคิดเป็น จำนวน 850,000 คน ในขณะที่จะรับผู้ประสงค์ประกอบพิธีฮัจญ์จากในประเทศ 150,000 คน และจำนวนชาวต่างชาติ 850,000 คนที่มาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ คิดเป็นเพียง 45.2 % ของจำนวนผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จากต่างประเทศ ที่เคยรับในแต่ละปีก่อนที่จะเกิดโรคระบาด โควิด-19

ที่มา: www.saudigazette.com.sa

https://news.muslimthaipost.com/news/36224

อัพเดทล่าสุด