มัสยิดตั้งถิ่นฐานใหม่ในซิบู ใช้สถาปัตยกรรมท้องถิ่น


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: มัสยิดตั้งถิ่นฐานใหม่ในซิบู ใช้สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

ฝ่ายปกครองรัฐซาราวัก มาเลเซีย วางแผนสร้างมัสยิดใหม่ที่รวมรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ที่พัฒนาขึ้นเป็นชุมชนใหม่

มัสยิดตั้งถิ่นฐานใหม่ในซิบู ใช้สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

ตัน สรี อาบัง โยฮารี ตุน โอเปง ผู้นำฝ่ายปกครอง กล่าวว่า นอกจากจะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมพหุวัฒนธรรมในซิบู แล้ว การสร้างมัสยิดแห่งใหม่ยังมุ่งหวังสร้างความเข้าใจในศาสนาอิสลามให้แก่ต่างศาสนิกด้วย ทั้งนี้ เขาเคยใช้แนวคิดนี้ในการสร้างมัสยิดที่เขต Piasau ใน มีรี และศูนย์วัฒนธรรมอิสลามในกุจิง ในสมัยที่ ตุน อับดุล ตอลิบ มะฮ์มู้ด ยัง ดิ-เปอร์ตวน เนการ่า แห่งซาราวัก ดำรงตำแหน่งมุขมนตรีรัฐซาราวัก โดยทั้ง 2 แห่งมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมของจีนเข้าด้วย

มัสยิดตั้งถิ่นฐานใหม่ในซิบู ใช้สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

ในพิธีเปิดมัสยิด อัล-กอดิม เขากล่าวว่า ได้มีการหารือถึงแผนการสร้างมัสยิดกับ ดร.อันนูร ราปาอี รองรัฐมนตรีศึกษาธิการ นวัตกรรม และการพัฒนาพรสวรรค์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการอิสลามซิบู (LAKIS) ด้วย

ที่มา: www.benama.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36425

อัพเดทล่าสุด