ผู้นำซาราวัก ขอให้ผู้ไม่ใช่มุสลิมได้รับคุ้มครองจากรัฐบาล


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : ผู้นำซาราวัก ขอให้ผู้ไม่ใช่มุสลิมได้รับคุ้มครองจากรัฐบาล

ตัน สรี อาบัง โยฮารี โอเป็ง นายกรัฐมนตรีรัฐซาราวัก เน้นย้ำว่า รัฐบาลจะต้องปกป้องสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ใช่มุสลิม รวมทั้งต้องดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดความสามัคคีและหลอมรวม เขายังยกตัวอย่าง ที่รัฐบาลซาราวักได้ช่วยเหลือประชาชนศาสนิกอื่น ผ่านช่องทางของ “หน่วยงานสำหรับต่างศาสนิก – UNIFOR” โดยมีฐานความคิดว่า ประชาชนที่นับถือศาสนาอื่นก็ต้องการการปกป้องและดูแลจากรัฐบาลเช่นกัน

ผู้นำซาราวัก ขอให้ผู้ไม่ใช่มุสลิมได้รับคุ้มครองจากรัฐบาล

Tan Sri Abang Johari Openg นายกรัฐมนตรีรัฐซาราวัก

UNIFOR ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2017 และได้จัดสรรเงินจำนวน 215 ล้านริงกิต เพื่อสร้างหรือซ่อมแซมศาสนสถานที่ไม่ใช่ของมุสลิม 30 ล้านริงกิตสำหรับสนับสนุนโรงเรียนมิชชั่นนารี และ 10 ล้านริงกิตสำหรับการบริหาร

ตัน สรี อาบัง โยฮารี ยังกล่าวว่า รัฐบาลรับซาราวัก ยังได้จัดสรรเงิน 70 ล้านริงกิต เพื่อสร้างอาคาร UNIFOR บนถนน ออง เสียง สวี เมืองกูจิง เพื่อให้การบริหารงานและการทำกิจกรรมทางศาสนา ภายใต้ UNIFOR มีระบบระเบียบมากขึ้น

ผู้นำซาราวัก ขอให้ผู้ไม่ใช่มุสลิมได้รับคุ้มครองจากรัฐบาล

“ฉันมั่นใจและเชื่อมั่นว่า การพัฒนาด้านศาสนาระหว่างชุมชนมุสลิม กับชุมชนศาสนิกอื่น จะก่อให้เกิดสังคมที่เป็นมิตรต่อกัน และสามารถหลีกเลี่ยงอคติที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกได้”

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับครอบครัวใหญ่ที่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และวิธีทำที่ไม่เหมือนกัน ดังเช่นรัฐอื่น ๆ ในคาบสมุทรมาเลเซียกับรัฐซาราวัก ซึ่งเขาเห็นว่า สถานการณ์เช่นนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ หากมีมุมมองและวิธีการแก้ไขด้วยความสุจริตใจในแบบครอบครัว และในบรรยากาศที่เป็นมิตร

“ไม่มีข้อแตกต่างที่ไม่อาจแก้ไขได้ หากมีการพูดคุยกันอย่างจริงใจเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะ win-win สำหรับทุกฝ่าย”

ที่มา: www.malaymail.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36498

อัพเดทล่าสุด

slot88 slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php