อิหม่ามอัลอัซฮัร-โป๊ปฟรานซิส ประธานประชุมสภาผู้อาวุโสในบาห์เรน


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  อิหม่ามอัลอัซฮัร-โป๊ปฟรานซิส ประธานประชุมสภาผู้อาวุโสในบาห์เรน

บาห์เรนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้อาวุโสมุสลิม ครั้งที่ 16 (16th Muslim Council of Elders) ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ โดย กษัตริย์ฮามัด บิน อีซา อัล คอลิฟา ทรงเชิญสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส เข้าร่วมในการประชุมแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วย

ดร.อะเหม็ด อัล ทายยิบ อิหม่ามใหญ่แห่งอัล อัซฮัร จะนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ในขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปา จะร่วมนั่งเป็นประธานร่วม

อิหม่ามอัลอัซฮัร-โป๊ปฟรานซิส ประธานประชุมสภาผู้อาวุโสในบาห์เรน

การประชุมจะทบทวนความท้าทายระดับโลก ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม รวมทั้งภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมอื่น ๆ และบทบาทของผู้นำทางศาสนาในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ผ่านการสนทนาระหว่างอิสลามกับศาสนาคริสต์

โมฮัมเหม็ด อับดุลสลาม เลขาธิการสภาผู้อาวุโสมุสลิม และที่ปรึกษาคณะกรรมการระดับสูงเพื่อภราดรภาพมนุษย์ เน้นว่า การประชุมดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำ และผู้ศรัทธาศาสนาที่แตกต่าง โดยการจัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติ และการแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้จากมุมมองทางศาสนาและกฎหมาย

อิหม่ามอัลอัซฮัร-โป๊ปฟรานซิส ประธานประชุมสภาผู้อาวุโสในบาห์เรน

ที่มา: www.bna.bh

https://news.muslimthaipost.com/news/36715

อัพเดทล่าสุด