จับตาฟิลิปปินส์ จัดตั้งเขตปกครองพิเศษมุสลิม ใน 2 ปีข้างหน้า


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: จับตาฟิลิปปินส์ จัดตั้งเขตปกครองพิเศษมุสลิม ใน 2 ปีข้างหน้า

ทางการฟิลิปปินส์กำลังดำเนินการจัดตั้งรัฐบาล สำหรับเขตปกครองตนเองของมุสลิมบนเกาะมินดาเนา ทางตอนใต้ของประเทศในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยเดิมกำหนดจัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จในปี 2022 แต่มีการเลื่อนออกไปจนถึงปี 2025 (2568) เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 และเหตุผลอื่น ๆ

จับตาฟิลิปปินส์ จัดตั้งเขตปกครองพิเศษมุสลิม ใน 2 ปีข้างหน้า

ฟิลิปปินส์มีประชากรราว 110 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ แต่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่บนเกาะทางตอนใต้ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 5% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ

ช่วงครึ่งหลังของทศวรรษที่ 1960 กลุ่มกบฏมุสลิมเริ่มต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อให้ได้รับเอกราช 10 ปีที่ผ่านมา มีความสงบมากขึ้น แต่ปัญหาหลายอย่างยังคงอยู่ รวมถึงความจำเป็นในการปลดอาวุธของกลุ่มเหล่านี้

การโน้มน้าวให้พวกเขายอมวางอาวุธ ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ จนถึงขณะนี้มีเพียงประมาณครึ่งหนึ่งที่ทำได้ แต่หากการปลดอาวุธไม่สำเร็จเสร็จสิ้นภายในปี 2025 รัฐบาลแห่งชาติอาจต้องกังวลกับการจัดตั้งหน่วยงานปกครองตนเองในมินดาเนา

จับตาฟิลิปปินส์ จัดตั้งเขตปกครองพิเศษมุสลิม ใน 2 ปีข้างหน้า

เกาะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อุดมไปด้วยป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเกษตร จำต้องมีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยสาธารณะเสียก่อน มิฉะนั้น การลงทุนจากต่างประเทศอาจต้องสูญเสียไป

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเฉพาะกาล Bangsamoro Transition Authority (BTA) ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทำให้ทางการญี่ปุ่นที่จะเข้ามาพัฒนา ได้กำหนดความเสี่ยงในการเดินทางในพื้นที่ไว้ที่ระดับ 3 จาก 4 ระดับ ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงที่จะมายังพื้นที่ดังกล่าว

ที่มา: www.asia.nikkei.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36966

อัพเดทล่าสุด