• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

มัสยิด 300 ปี ทรายขาว ประวัติ มัสยิดนัจมุดดินชุมชนทรายขาว ปัตตานี