• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ประวัติพระเจ้าตากสิน และพระยาจักรี คือใคร มุสลิมสองพ่อลูก