• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ทำความรู้จัก “มัสยิดจักรพงษ์” มัสยิดแห่งแรกในเขตพระบรมมหาราชวัง