เหตุปะทะกองกำลังตอลิบันกับเติร์กเมนิสถาน


มาแรงรอบสัปดาห์