ศรัทธาชนชีอะห์ เริ่มเยือนอนุสรณ์สถานทางศาสนาในซีเรียอีกครั้ง


มาแรงรอบสัปดาห์