สหรัฐฯแต่งตั้งมุสลิมคนแรก เป็นทูตเสรีภาพทางศาสนา


มาแรงรอบสัปดาห์