อีดอัดฮาปีนี้ กลันตันอนุมัติเชือดกุรบาน โดยไม่มีมาตรการพิเศษเพิ่ม


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : อีดอัดฮาปีนี้ กลันตันอนุมัติเชือดกุรบาน โดยไม่มีมาตรการพิเศษเพิ่ม

เต็งกู ตัน สรี โมฮามัด ริซาน เต็งกู อับดุล อาซิซ ประธานสภาศาสนาอิสลามและขนบธรรมเนียมมาเลย์ แห่งรัฐกลันตัน กล่าวว่า อีดอัฎฮาปีนี้ มุสลิมในกลันตันได้รับอนุญาตให้เชือดกุรบาน โดยจะไม่มีการกำหนดมาตรการพิเศษเพิ่มแต่อย่างใด

เขายังกล่าวว่า โรคโควิด-19 อยู่ภายใต้การควบคุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนผู้ติดเชื้อกำลังลดลงเรื่อย ๆ เขาคาดว่าจะไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น

อีดอัดฮาปีนี้ กลันตันอนุมัติเชือดกุรบาน โดยไม่มีมาตรการพิเศษเพิ่ม

หลังจากเสร็จสิ้นการเปิดโครงการ MAIK Waqf Month จัดขึ้นที่ Kompleks Islam Darul Naim เต็งกู โมฮามีด รีซาน กล่าวว่า โครงการนี้มีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ให้กับมุสลิม เกี่ยวกับความสำคัญของศาสนสมบัติ (วะกัฟ) และว่า จะมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์วากัฟ ของ MAIK เช่น ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านสุขภาพ และการศึกษา

เขายังกล่าวเตือนว่า MAIK ไม่เคยแต่งตั้งบุคคลหรือบริษัทใด ให้เป็นผู้เก็บเงินกองทุนหรือรับบริจาค ในนามขององค์กร และหากพบว่ามีผู้กระทำการโดยอ้างอิง MAIK เพื่อเก็บรวบรวมเงินจากสาธารณชน จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ที่มา: www.malaymail.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36395

อัพเดทล่าสุด