Jakim กระตุ้นสถาบันฯอิสลาม เร่งฝึกทักษะผู้พิการ


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: Jakim กระตุ้นสถาบันฯอิสลาม เร่งฝึกทักษะผู้พิการ

กรมพัฒนาศาสนาอิสลามแห่งมาเลเซีย หรือ Jakim (จากิม) กระตุ้นให้ฝ่ายการศึกษาระดับสูง เร่งนำแนวทางการฝึกทักษะ (Malaysian Skills Certificate) ในด้านการเรียนการสอนอิสลาม ให้แก่ผู้พิการ หรือไร้ความสามารถ

ดาโต๊ะ อิดรีส อะหมัด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกิจการศาสนา กล่าวไปในแนวทางเดียวกับจากิม ในความพยายามที่จะจัดทำแอพ The Islamic Clossary Application (I-Sign) สำหรับบุคคลที่มีปัญหาด้านการได้ยินเสียง

Jakim กระตุ้นสถาบันฯอิสลาม เร่งฝึกทักษะผู้พิการ

ดาโต๊ะอิดรีส กล่าวสุนทรพจน์ในการประกอบพิธีมอบเกียรติบัตร ที่สถาบันการศึกษาอิสลามและการดะอฺวะฮ์แห่งรัฐซาบาฮ์ (IPDAS) ว่า ควรมีการจัดหาอาจารย์ผู้สอนที่มีทักษะ เพื่อตอบสนองความต้องการการศึกษาอิสลามสำหรับชุมชนผู้พิการ เพราะนี่เป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามฟัรดูกิฟายะฮ์ (ภาระผูกพันของชุมชน)

ในเรื่องนี้ รัฐมนตรีอิดรีสแนะนำว่า IPDAS ควรร่วมมือกับมัสยิดเมิองโกตาคินาบาลู ในการดำเนินตามโครงการนี้ เพราะมัสยิดนี้ประสบความสำเร็จในการจัดการด้านการศึกษาอิสลามสำหรับเด็กพิการ ตั้งแต่ปี 2015

เขายังหวังว่า IPDAS ไม่เพียงแต่เน้นการศึกษาในห้องบรรยายเท่านั้น แต่ยังหวังให้มุ่งขยายกิจกรรม และโปรแกรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการให้บริหารสังคมในระดับต่าง ๆ ด้วย

ในงานดังกล่าว ดาโต๊ะ ฮากิมะฮ์ โมฮัมมัด ยูซุฟ ผู้อำนวยการจากิม และ ดาโต๊ะซัยฟุ้ลซามาน ซังกัล ผู้อำนวยการกรมกิจการศาสนาอิสลามแห่งรัฐซาบาฮ์ ได้มาร่วมในงานด้วย

ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา 244 คน โดยตั้งแต่ปี 1979 สถาบันการศึกษาอิสลามและการดะอฺวะฮ์แห่งรัฐซาบาฮ์ ได้ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว รวม 15,526 คน

ที่มา: www.thesundaily.my

https://news.muslimthaipost.com/news/36621

อัพเดทล่าสุด