“พาตีเมาะ สะดียามู” ผู้ว่าฯสตรีมุสลิม คนแรกของชาติไทย


“พาตีเมาะ สะดียามู” ผู้ว่าฯสตรีมุสลิม คนแรกของชาติไทย

นับเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ วงการปกครองไทย ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และโยกย้ายข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทนักบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 37 ราย

โดยในจำนวน 37 ราย มีผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมอยู่ด้วย 2 ราย 2 จังหวัด แต่ที่สร้างประวัติศาสตร์นั่นคือ การแต่งตั้งผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานีคนใหม่ ได้จารึกชื่อของ "พาตีเมาะ สะดียามู" เป็นผู้ว่าฯมุสลิมหญิงคนแรกของประเทศ

“พาตีเมาะ สะดียามู” ผู้ว่าฯสตรีมุสลิม คนแรกของชาติไทย

นางพาตีเมาะ สะดียามู เกิดเมื่อวันที่ 19 พ.ย.2508 ปัจจุบันอายุ 57 ปี พื้นเพเดิมอยู่ที่บ้านปีซัด หมู่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา รับราชการครั้งแรกเมื่อปี 2536 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบันกว่า 29 ปี

เส้นทางชีวิตราชการ ของ พาตีเมาะ ทำหน้าที่มาแล้ว ทั้งใน จ.ระนอง จ.ยะลา และปัตตานี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ก่อนจะมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จนได้ขยับขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

การศึกษา

  • จบประถมศึกษา ที่ โรงเรียนวัดลำใหม่
  • จบมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา 
  • จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ ร.ร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา
  • จบปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) 
  • จบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

“พาตีเมาะ สะดียามู” ผู้ว่าฯสตรีมุสลิม คนแรกของชาติไทย

เส้นทางชีวิตของ "พาตีเมาะ" ผู้ว่าฯหญิงแกร่งคนแรก ไม่ใช่เรื่องง่าย ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นสตรีมุสลิมคนแรกของไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย นางพาตีเมาะ เคยให้สัมภาษณ์ว่า

ขณะดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีความพยายาม ความอดทน ความมุ่งมั่น และความตั้งใจ เนื่องจากเป็นเด็กบ้านนอก และเป็นผู้หญิงมุสลีมะห์ อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ชีวิตมาในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมมาโดยตลอด 

“พาตีเมาะ สะดียามู” ผู้ว่าฯสตรีมุสลิม คนแรกของชาติไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าราชการ จ.พัทลุง หลายฝ่ายมองว่า อาจจะถูกกลั่นแกล้งนั้น แต่เธอกลับมองเป็นพลังบวก เพราะเห็นว่า การได้อยู่นอกพื้นที่ คือ โอกาส เป็นความท้าทาย บทพิสูจน์ที่เห็นเด่นชัดจากความทุ่มเทในการทำงานอย่างหนัก เธอได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ และคนพัทลุงต่างชื่นชมในการทำงาน ความผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้เป็นของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนที่เธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ทำได้ 

“พาตีเมาะ สะดียามู” ผู้ว่าฯสตรีมุสลิม คนแรกของชาติไทย

และบางส่วนในเนื้อหาของข้าราชการที่ร่วมยินดี กับตำแหน่ง ผู้ว่าฯมุสลิมหญิงคนแรก ได้ระบุไว้ว่า "เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์บนหน้าแผ่นดินไทยเรียบร้อยแล้ว สำหรับมุสลีมะห์ (หญิงมุสลิม) คนแรกของพี่น้องไทยมุสลิมในวงการนักปกครองระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี) สังกัดกระทรวงมหาดไทย"

เพราะเธอ ถือเป็นข้าราชการจิตใจงาม ช่วยเหลือทุกคน จนเป็นที่รักที่รู้จักและคุ้นเคยของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนเป็นอย่างดี

ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง จ.ปัตตานี ที่ยืดเยื้อ นับเป็นความท้าทาย ที่ผู้ว่าฯหญิงแกร่ง คนนี้ จะต้องเผชิญ และดูเหมือนว่า เหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่ม ลอบวางระเบิด หัวจ่ายน้ำมัน บริเวณกลางปั๊มน้ำมัน ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อคืนที่ผ่านมา จะเป็นการต้อนรับก้าวแรกของผู้หญิงที่ชื่อ พาตีเมาะ สะดียามู

ที่มา: www.komchadluek.net

อัพเดทล่าสุด