อุซเบกิสถาน-สิงคโปร์ ร่วมพัฒนาสำคัญถึง 6 ประการ


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  อุซเบกิสถาน-สิงคโปร์ ร่วมพัฒนาสำคัญถึง 6 ประการ

ในวันที่ 17 มกราคม 2566 นายชัฟคัต มีร์ซิโยเยฟ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เดินทางเยือนประเทศสิงคโปร์ และได้จัดการประชุมเจรจากับประธานาธิบดี นางฮาลิมา ยาขอบ และนายกรัฐมนตรี นายลี เซียนลุง

อุซเบกิสถาน-สิงคโปร์ ร่วมพัฒนาสำคัญถึง 6 ประการ

การประชุมสุดยอดอุซเบกิสถาน-สิงคโปร์ ซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดีสิงคโปร์ "อิสตานา"เริ่มต้นด้วยพิธีต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอุซเบกิสถานอย่างเป็นทางการ โดยมีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศที่ตั้งแถวเพื่อเป็นเกียรติแก่อาคันตุกะ วงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศ รวมทั้งการทักทายสมาชิกคณะผู้แทนอย่างเป็นทางการ

จากนั้นมีพิธีตั้งชื่อดอกกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของสิงคโปร์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน พิธีดังกล่าวจัดขึ้นตามธรรมเนียมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และเป็นเกียรติอย่างสูง แก่แขกผู้มีเกียรติและบุคคลสำคัญของประเทศนี้ พันธุ์กล้วยไม้ใหม่นี้จะมีชื่อว่า - "Shavkat Mirziyoyev's Orchid"

อุซเบกิสถาน-สิงคโปร์ ร่วมพัฒนาสำคัญถึง 6 ประการ

ในการประชุมทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และความร่วมมือในด้านการปฏิรูป เพื่อทำให้ชีวิตสาธารณะและการเมืองเป็นประชาธิปไตยต่อไป ในด้านแวดวงการศึกษา สิงคโปร์ประสบความสำเร็จในการเปิดสถาบันการศึกษาในกรุงทาชเคนต์ คือ Singapore Institute of Management Development และ Singapore Academy of Technology, Management and Communications

มีการพิจารณาด้านความมือระดับภูมิภาค และการบูรณาการในภูมิภาคเอเชียกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำความเข้าใจร่วมกัน และสนับสนุนกันในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค และการพัฒนาที่ยั่งยืน

อุซเบกิสถาน-สิงคโปร์ ร่วมพัฒนาสำคัญถึง 6 ประการ

หลังจากนั้น ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เข้าพบปะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นายลี เซียนลุง มีการทบทวนถึงสถานะปัจจุบัน และโอกาสของความร่วมมืออย่างละเอียด การพัฒนาความร่วมมือในประเด็นสำคัญ เช่น ด้านการค้าและเศรษฐกิจ โดยมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้น 2 เท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จำนวนองค์กรที่ดำเนินงานในอุซเบกิสถานโดยมีทุนสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 4 เท่า การลงทุนโดยตรงจากประเทศนี้สู่เศรษฐกิจอุซเบกิสถานมีมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะการมีอยู่ของทุนสำรองขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความร่วมมือเชิงปฏิบัติในหลายด้าน

ประธานาธิบดีอุซเบกิสถานได้ระบุประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ 6 ประการกับสิงคโปร์ ในอนาคตอันใกล้นี้ ได้แก่ การพัฒนาทุนมนุษย์และการฝึกอบรมบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวโปรแกรมการฝึกอบรมข้าราชการอย่างเข้มข้น โดยนำผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของสิงคโปร์เข้ามามีส่วนร่วมตาม Academy of Public Administration of Uzbekistan

อุซเบกิสถาน-สิงคโปร์ ร่วมพัฒนาสำคัญถึง 6 ประการ

ความร่วมมือประการที่ 2 คือ ให้ฝ่ายสิงคโปร์มีส่วนร่วมในกระบวนการแปรรูปในอุซเบกิสถาน ร่วมจัดดำเนินโครงการใหม่ภายใต้กรอบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของอุซเบกิสถาน โดยใช้ประสบการณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการของบริษัทชั้นนำของสิงคโปร์ มีการเสนอให้จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจเพื่อเปิดตัว IPO เพิ่มเติมและดึงดูดการลงทุนจากภายนอก

ประการที่ 3 คือการดึงดูดเทคโนโลยี "สีเขียว" และโซลูชันดิจิทัล มีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการแนะนำความสำเร็จของสิงคโปร์ในด้านดิจิทัล รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศนี้ในด้านการพัฒนา "สีเขียว"

ประการที่ 4 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสารในเมือง มีการตกลงมาตรการความร่วมมือด้านการวางผังเมืองและการก่อสร้าง การจัดสวน และระบบสาธารณูปโภค โดยขั้นตอนแรกคือ การจัดตั้งศูนย์การออกแบบและวิศวกรรมร่วมในอุซเบกิสถาน เพื่อดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม

อุซเบกิสถาน-สิงคโปร์ ร่วมพัฒนาสำคัญถึง 6 ประการ

ประการที่ 5 ความสำคัญของการสนับสนุนการลงทุนและการขยายการค้าร่วมกันโดยการส่งเสริมโครงการร่วมกับบริษัทชั้นนำของสิงคโปร์ บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งบริษัทการลงทุนในอุซเบกิสถาน-สิงคโปร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านดอลลาร์

ประการที่ 6 ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอุซเบกิสถานเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับรองความปลอดภัยสาธารณะ การรักษาความสามัคคีระหว่างชาติพันธุ์ และการต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรง

อุซเบกิสถาน-สิงคโปร์ ร่วมพัฒนาสำคัญถึง 6 ประการ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นวาระระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาค หลังการพูดคุย มีพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารทวิภาคี ต่อหน้าหัวหน้าคณะผู้แทน มีการแลกเปลี่ยนเอกสาร 8 ฉบับ เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างอุซเบกิสถาน – สิงคโปร์ โดยเฉพาะข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา การขนส่ง การรักษาพยาบาล การฝึกอบรม บุคลากร รวมถึงข้าราชการพลเรือน มีการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้า และเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการของทั้งสองประเทศด้วย

อนึ่ง ประธานาธิบดี ชัฟคัต มีร์ซิโยเยฟ ได้ใช้โอกาสนี้ในการเชิญ ประธานาธิบดี ฮาลิมา ยาขอบ และนายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง เดินทางไปเยือนอุซเบกิสถานในวัน เวลา ที่สะดวก

ที่มา: https://uzlidep.uz/en/positionparty/509

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทล่าสุด