ฟิลิปปินส์ออกกฎใหม่ นำวิชาภาษาอาหรับเข้าหลักสูตร


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ฟิลิปปินส์ออกกฎใหม่ นำวิชาภาษาอาหรับเข้าหลักสูตร

มีการยื่นเสนอร่างกฎหมายใหม่ในรัฐสภาฟิลิปปินส์ ที่เสนอแนะการสอนวิชาภาษาอาหรับในหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมุสลิม โดยในประเทศฟิลิปปินส์ มีชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นราวร้อยละ 5 ของประชากรทั้งประเทศเกือบ 110 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์คาทอลิก ชาวมุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนเกาะมินดาเนา และหมู่เกาะซูลู ทางตอนใต้ของประเทศ รวมทั้งในจังหวัดปาลาวัน ทางตอนกลางของฝั่งตะวันตก

ฟิลิปปินส์ออกกฎใหม่ นำวิชาภาษาอาหรับเข้าหลักสูตร

ส.ส.มุญิฟ ฮาตามาน จากเมืองบาซิลัน ในเขตปกครองตนเองบังสะโมโร ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะมินดาเนา ซึ่งเป็นเขตที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นผู้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวในสภาคองเกรส เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

กฎหมายเลขที่ HB 7130 มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเข้าถึงสำหรับชาวมุสลิม ในการศึกษาตามความเชื่อทางวัฒนธรรม ประเพณี สังคม และศาสนาของพวกเขา

ปัจจุบัน รัฐบาลฟิลิปปินส์ มีโครงการ ชื่อ Arabic Language and Islamic Values Education เพื่อสอนภาษาอาหรับ และศาสนาอิสลามพื้นฐานในโรงเรียนทั่วไป แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างเต็มที่

ส.ส.มุญิฟ กล่าวว่า “โครงการ ALIVE เป็นหลักสูตรสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ให้บริการแก่นักเรียนมุสลิม ซึ่งกฎหมาย HB 7130 พยายามที่จะจัดทำหลักสูตรนี้ เพราะปัจจุบันประสบกับความท้าทายมากมาย อาทิ การเรียนแล้วไม่มีโอกาสนำไปใช้ การขาดเงินทุน ขาดการฝึกอบรมครูที่มีคุณสมบัติ และอื่น ๆ“

เขายังกล่าวว่า หากผ่านเป็นกฎหมาย จะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาเหล่านี้ตั้งแต่ชั้นประถม ไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนใดก็ตาม นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์ ด้วยความรู้ด้านวัฒนธรรม และความศรัทธาของศาสนาอิสลาม และส่งเสริมเอกภาพของชาติในความหลากหลายระหว่างศาสนา

ที่มา: www.arabnews.com

https://news.muslimthaipost.com/news/37129

อัพเดทล่าสุด