รองผู้ปกครองนครมักกะฮ์ ตรวจสอบความพร้อมรับเดือนรอมฎอน


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: รองผู้ปกครองนครมักกะฮ์ ตรวจสอบความพร้อมรับเดือนรอมฎอน

เจ้าชายบาดรฺ บิน สุลต่าน รองผู้ปกครองนครมักกะฮ์ เดินทางตรวจสอบความคืบหน้าของแผนและงานที่ดำเนินการที่มัสยิดฮะรอม รวมทั้งความพร้อมของมัสยิดในการต้อนรับผู้แสวงบุญอุมเราะฮ์ และผู้มาปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นช่วงสูงสุดของฤดูอุมเราะฮ์

รองผู้ปกครองนครมักกะฮ์ ตรวจสอบความพร้อมรับเดือนรอมฎอน

เริ่มจากประตูอิสมาอีล พระองค์รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับทางเข้า ซึ่งรวมถึงทางเข้า 3 ทาง ที่มีความกว้าง 10 เมตร ที่ด้านใต้ของพื้นที่มะต๊าฟ (บริเวณพื้นที่รอบกะอฺบะฮฺ) จากนั้น เจ้าชายปีนขึ้นบนหลังคามะต๊าฟ เพื่อให้แน่ใจว่าการซ่อมบำรุงประสบความสำเร็จ และพื้นที่ด้านบนสามารถรองรับผู้มาปฏิบัติศาสนกิจได้ครั้งละมากกว่า 12,500 คน หลังคาดังกล่าวปูพื้นถาวรด้วยหินอ่อน Thassos ทนความร้อน และจะเปิดใช้เป็นครั้งแรกในเดือนรอมฎอนนี้

รองผู้ปกครองนครมักกะฮ์ ตรวจสอบความพร้อมรับเดือนรอมฎอน

เจ้าชายยังได้ตรวจสอบการขยายพื้นที่อาคารมะต๊าฟ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนผู้แสวงบุญจากประมาณ 50,000 คน/ชั่วโมง เป็น 107,000 คน/ชั่วโมง ในทั้ง 5 ชั้นของอาคารที่ต่อโดยตรงกับส่วนที่สร้างขยายออกในรอบที่ 2 รวมทั้งพื้นที่สำหรับการเดินสะแอ ระหว่างจุดที่กำหนดเป็นเนินซาฟาและมัรวะ

รองผู้ปกครองนครมักกะฮ์ ตรวจสอบความพร้อมรับเดือนรอมฎอน

ทั้งนี้ เจ้าชายได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการชั้นลอยที่ 2 ในอาคารมะต๊าฟ ซึ่งมีพื้นที่ 18,400 ตารางเมตร เป็นพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้แสวงบุญ รวมทั้งได้ตรวจการเพิ่มความเย็นของเครื่องปรับอากาศ เพื่อทำให้อากาศในอาคารมะต๊าฟ ไม่ร้อนจนเกินไป

ที่มา: www.saudigazette.com.sa

https://news.muslimthaipost.com/news/37157

อัพเดทล่าสุด