6 องค์กรมุสลิมแคนาดา ขอให้ระงับห้ามละหมาดในโรงเรียนรัฐ


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: 6 องค์กรมุสลิมแคนาดา ขอให้ระงับห้ามละหมาดในโรงเรียนรัฐ

กลุ่มมุสลิม 6 กลุ่ม เรียกร้องศาลควิเบก ขอให้ประกาศว่า คำสั่งระดับจังหวัดที่ห้ามทำกิจกรรมทางศาสนาในโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ในคดีที่ยื่นต่อศาลในสัปดาห์นี้ กลุ่มทั้ง 6 ได้ขอให้ศาลสูงควีเบก ประกาศว่า “รัฐธรรมนูญเป็นโมฆะ ใช้การไม่ได้ หรือให้ยกเลิกคำสั่งของรัฐบาลท้องถิ่น ที่ห้ามการละหมาดทุกรูปแบบในโรงเรียน”

6 องค์กรมุสลิมแคนาดา ขอให้ระงับห้ามละหมาดในโรงเรียนรัฐ

กลุ่มมุสลิมยังขอให้ศาลตัดสินว่า หลักการของรัฐแบบเซคิวล่าร์ (แยกศาสนาออกจากการเมือง) และความเป็นกลางทางศาสนา ไม่สามารถใช้เพื่อสั่งห้ามการสวดมนต์ หรือการปฏิบัติทางศาสนาอื่น ๆ ในที่สาธารณะได้

กลุ่มระดับชาติ 2 กลุ่ม อันได้แก่ สมาคมมุสลิมแห่งแคนาดา และสภามุสลิมแห่งแคนาดา (the Muslim Association of Canada และ the Canadian Muslim Forum) กำลังเรียกร้องการตัดสิน และ ยังมีองค์กรท้องถิ่นอีก 4 องค์กร อันได้แก่ Centre Communautaire Musulman de Montre’al, Centre Culturel Musuman de Montre’al, Association Musulmane de l’Ame’rique du Nord a Laval และ Centre Communautaire Islamique de Brossard รวมทั้งหมดเป็น 6 องค์กร

เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา นายเบอร์นาร์ด เดรนวิลล์ รัฐมนตรีศึกษาธิการประจำควีเบก ได้ออกคำสั่งอย่างเป็นทางการ ห้ามมีการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาในโรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพ และศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่ ภายใต้คำสั่งนี้ สถานประกอบการทุกแห่งที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษา ต้องรับรองว่า “จะไม่มีการใช้สถานที่ ทั้งตามจริง หรือที่ปรากฏ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติทางศาสนา เช่น การสวดมนต์แบบเปิด หรือการปฏิบัติอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน” เขายังกล่าวในตอนท้ายว่า “โรงเรียนเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ ไม่ใช่สถานที่สักการะ”

ก่อนหน้านี้ สภาแห่งชาติได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศว่า “การจัดตั้งสถานที่สวดมนต์ ไม่ว่าจะนิกายใด ในสถานที่ของโรงเรียนของรัฐ จะขัดต่อหลักการฆราวาสนิยม (เซคิวล่าร์)” โดยมีรายงานว่า โรงเรียนมัธยมของรัฐบางแห่งจัดพื้นที่ให้นักเรียนสามารถสวดมนต์ได้

6 องค์กรมุสลิมแคนาดา ขอให้ระงับห้ามละหมาดในโรงเรียนรัฐ

รัฐมนตรีเดรนวิลล์ กล่าวว่า ควิเบกไม่ได้ห้ามการสวดมนต์โดยสิ้นเชิง โดยระบุว่า นักเรียนที่ต้องการสวดมนต์ควรทำอย่างเงียบ ๆ

ในเอกสารหนา 22 หน้าที่ยื่นต่อศาล กลุ่มมุสลิมโต้แย้งว่า พระราชกฤษฎีกาละเมิดกฎบัตรสิทธิ และเสรีภาพของแคนาดา เช่นเดียวกับกฎบัตรสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของควีเบก “นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้เยาว์และผู้ใหญ่ ในแง่ของเสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในมโนธรรม และยังรวมถึงสิทธิในการสมาคมของบุคคลด้วย”

“นี่คือารห้ามอย่างสมบูรณ์ในการละหมาดทุกรูปแบบ และการละหมาดเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปฏิบัติทางศาสนาของชาวมุสลิม ข้อห้ามนี้จึงเป็นการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล และส่งผลเสียต่อกลุ่มอื่น ๆ ด้วย”

ในปี 2019 นายกรัฐมนตรี Francois Legault จากพรรคร่วมควีเบก Coalition Avenir Que’bec ได้นำร่างกฎหมายฉบับที่ 21 เข้าสู่สภา กฎหมายนี้ห้ามผู้ที่ทำงานรัฐบาลในบางตำแหน่งสวมสัญลักษณ์ทางศาสนา เช่น ฮิญาบของมุสลิมะฮ์ คิปปะฮ์ของชาวยิว และผ้าโพกหัวของชาวซิกข์

ที่มา:  www.montrealgazette.com

https://news.muslimthaipost.com/news/37318

อัพเดทล่าสุด