องค์กรมุสลิมเคราล่า เข้มงวดใช้เครื่องขยายเสียงในมัสยิด


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  องค์กรมุสลิมเคราล่า เข้มงวดใช้เครื่องขยายเสียงในมัสยิด

มาลัพปูรราม – องค์กกรมุสลิมวางแผนลดการใช้เครื่องขยายเสียงตามมัสยิด ทั้งการขยายเสียงการอะซาน และการดำเนินรายการที่เกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ ในมัสยิด

โดยสมาคมเพื่อการบริการมุสลิม หรือ MSS จะเรียกประชุมองค์กรมุสลิมต่าง ๆ ในเขต Kozhikode ในสัปดาห์นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนหน้านี้ นาย Sayed Hyderali Shihab Thangal ประธานสภาสหภาพมุสลิมอินเดียน แห่งรัฐเคราล่า กล่าวชี้แนะว่า ในระหว่างการละหมาด และการทำกิจกรรมอื่น ๆ ของมัสยิด ไม่ควรกระจายเสียงให้ดังออกไปนอกมัสยิด เพราะจะเป็นการรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณรอบ ๆ

ในพื้นที่เล็ก ๆ บางแห่งที่มัสยิดอยู่ใกล้ ๆ กัน 5 – 6 มัสยิด ซึ่งการอะซานมักจะต่างกันเพียง 2-3 นาที อาจจะมีการเจรจาให้หมุนเวียนกันกระจายเสียงอะซาน เพื่อมิให้เสียงแทรกแซงกัน และยังไม่สร้างความรำคาญให้กับศาสนิกอื่น

แต่ในส่วนพื้นที่ใหญ่ ๆ ที่มีมัสยิดจำนวนมาก อาจมีการออกใบอนุญาตให้มัสยิดใดมัสยิดหนึ่ง ทำหน้าที่กระจายเสียงอะซานแทนมัสยิดอื่น ๆ ทั้งหมด ในวักตูที่กำหนด หรือในกรณีที่ตำบลหนึ่งมีมัสยิดหลายแห่งที่มีแนวทางเดียวกัน อาทิ ซุนนี มุญาฮีด หรือ ญามาอัต-อี-อิสลาม ก็ควรกำหนดให้มัสยิดใดมัสยิดหนึ่ง ทำการอะซานแทนมัสยิดอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนเสียงอะซานผ่านเครื่องขยายเสียงลงได้มาก

อีกประการหนึ่ง การบรรยายในมัสยิดควรกำหนดให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 22:00 น. เพื่อมิให้เสียงที่ผ่านลำโพงไปรบกวนผู้อื่นที่อยู่รอบ ๆ บริเวณมัสยิด

ที่มา: www.newindianexpress.com

https://news.muslimthaipost.com/news/33555

อัพเดทล่าสุด