อัลกุรอานภาษาฝรั่งเศสฉบับใหม่ตีพิมพ์ในแอลจีเรีย


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: อัลกุรอานภาษาฝรั่งเศสฉบับใหม่ตีพิมพ์ในแอลจีเรีย

ข้อมูลจากเว็ปไซต์ news.radioalgerie.dz ระบุว่า ชาวอัลจีเรีย 2 คน คือ กาม้าล ชากัต (Kamal Shakat) นักแปล-นักข่าว-นักวิจัย และ มาซูด บู จูนัน (Masoud Bu Junun) นักวิชาการด้านศาสนา ได้จัดให้มีการแปลอัลกุรอานเป็นภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นฉบับใหม่ และได้รับการจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อัล-บายาซีน (al-Bayazeen Publications) ประเทศแอลจีเรีย

จุดมุ่งหมายในการจัดการแปลฉบับใหม่ขึ้นนี้ ก็เพื่อเป็นการเติมช่องว่างในการแปลฉบับภาษาฝรั่งเศสครั้งก่อน ๆ และให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของโองการต่าง ๆ

อัลกุรอานภาษาฝรั่งเศสฉบับใหม่ตีพิมพ์ในแอลจีเรีย

พวกเขาเคยอ้างถึงการแปลอัลกุรอานครั้งก่อน ๆ ในงานของพวกเขา รวมถึงฉบับแปลที่เก่าแก่ที่สุดในภาษาลาติน ตั้งแต่ปี 1141 และการแปลภาษาฝรั่งเศสที่เก่าแก่ที่สุด ย้อนหลังไปถึงปี 1647 ทั้งสองยังได้ศึกษาผลงานของนักวิชาการ และนักคิดชาวแอลจีเรีย เช่น Si Hamza Bubakr และ Ahmed al-Amish

อัล-กุรอานแปลฝรั่งเศสฉบับใหม่นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้พูดภาษาฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิม ในการทำความเข้าใจแนวความคิดของอัลกุรอานได้ดีขึ้น

ที่ผ่านมา มาซูด บู จูนัน ได้แปลหนังสือที่เกี่ยวกับแนวคิดในศาสนาอิสลาม และด้านวิทยาศาสตร์ในอิสลาม เป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วประมาณ 20 เล่ม และยังได้มีส่วนร่วมในการแปลบางส่วนของหนังสือเก่าที่อยู่ในแนวนี้อีกหลายเล่ม

กาม้าล ชากัต (อายุ 55 ปี) เกิดในกรุงแอลเจียร์ เป็นศาสตราจารย์ด้านอิสลามศึกษา มีความเชี่ยวชาญในภาษาฝรั่งเศส อิตาลี และเยอรมัน และเคยออกรายการโทรทัศน์และวิทยุในฝรั่งเศสหลายครั้ง

ที่มา: www.en.abna24.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36327

อัพเดทล่าสุด