อิหม่ามใหญ่อัล-อัซฮัร ให้อินเดียรับประกันเคารพสถานที่ศาสนกิจมุสลิม


มาแรงรอบสัปดาห์