กรมปศุสัตว์ จับมือ สกอท. บุกตลาดฮาลาลมาเลเซีย 


กรมปศุสัตว์ จับมือ สกอท. บุกตลาดฮาลาลมาเลเซีย 

เน้นความปลอดภัยทางอาหารสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค สินค้าปศุสัตว์ฮาลาลไทยพร้อมก้าวไกลทั่วโลก

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr. Syarifah Syazana Binti Syed Ahmad กรมบริการสัตวแพทย์มาเลเซีย (Department of Veterinary Services : DVS) และ Encik Kamarul Nizal bin Idris หน่วยงานฮาลาลมาเลเซีย (Department of Islamic Malaysia : JAKIM) พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินโรงงานผลิตภัณฑ์นมและโรงฆ่าสัตว์ปีกส่งออกของไทย จำนวน 15 แห่ง ระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2565 เพื่อรับรองขึ้นทะเบียนสถานประกอบการที่จะส่งไปมาเลเซีย ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

โดยการมาเยือนครั้งนี้ เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทย ที่กรมปศุสัตว์ได้นำเสนอระบบมาตรฐานและการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร จากหน่วยงานในสังกัดที่สำคัญได้แก่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกันสัตว์ สถานบันสุขภาพสัตว์ และกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) ในการนำเสนอระบบมาตรฐานและการกำกับดูแลด้านฮาลาลของประเทศไทย ซึ่งตลอดการตรวจประเมิน จะมีนายสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์คอยติดตามและให้การสนับสนุนคณะตรวจประเมินฯทั้งหน่วยงาน DVS และ JAKIM เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านข้อมูล การสื่อสาร ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลของไทย

กรมปศุสัตว์ จับมือ สกอท. บุกตลาดฮาลาลมาเลเซีย 

กรมปศุสัตว์ จับมือ สกอท. บุกตลาดฮาลาลมาเลเซีย 

กรมปศุสัตว์ จับมือ สกอท. บุกตลาดฮาลาลมาเลเซีย 

กรมปศุสัตว์ จับมือ สกอท. บุกตลาดฮาลาลมาเลเซีย 

อัพเดทล่าสุด