ในหลวง พระราชินี เสด็จมัสยิดปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบอัลกุรอ่านระดับประเทศ


ในหลวง พระราชินี เสด็จมัสยิดปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบอัลกุรอ่านระดับประเทศ

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ปัตตานี พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ครั้งที่ 15

เมื่อเวลา 18.05 น. วันที่ 9 ต.ค. 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 - 2564 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2562 - 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

 ในหลวง พระราชินี เสด็จมัสยิดปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบอัลกุรอ่านระดับประเทศ

โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอานัส วาโด ผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2563 อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และนายสมาน ก้อพิทักษ์ แปลความหมายเป็นภาษาไทย จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสมนึก พรหมเชียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ

แล้วกราบบังคลทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล และกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล และโล่ที่ระลึก เสร็จแล้ว ผู้แทนจุฬาราชมนตรี สวดดูอาร์บทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับโรงพยาบาลปัตตานีออกหน่วยแพทย์เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป อาทิ หูตาคอจมูก ทันตกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นต้น

ในหลวง พระราชินี เสด็จมัสยิดปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบอัลกุรอ่านระดับประเทศ

การนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 6 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะอาการเข่าแอ่นทั้ง 2 ข้าง ข้อนิ้วมือข้างซ้ายเหยียดออกไม่ได้, โรคปากแหว่งเพดานโหว่และโรคดาวน์ซินโดรม, โรคลมชักสาเหตุจากพังผืดบริเวณสมองส่วนลึกใกล้สมองส่วนความจำ, เนื้องอกบริเวณไขสันหลังระดับช่วงอก, โรคภาวะกระดูกของกะโหลกศีรษะมีรูรั่ว ทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังรั่วออกมาที่จมูก และผู้ป่วยที่ขาทั้ง 2 ข้างได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกตัดขาบริเวณเหนือเข่าทั้ง 2 ข้าง และบาดแผลที่แขนข้างขวาที่ถูกสะเก็ดระเบิด จากเหตุการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

ต่อมาเวลา 19.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน และเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 - 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล

ในหลวง พระราชินี เสด็จมัสยิดปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบอัลกุรอ่านระดับประเทศ

จากนั้น น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงาน และเบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2562 - 2564

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัคภาคใต้ ความว่า

"ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใด้ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ทุกโรงเรียน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งขอชมเชยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของกรรมการอิสลาม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามด้วยดีตลอดมา"

ในหลวง พระราชินี เสด็จมัสยิดปัตตานี พระราชทานรางวัลทดสอบอัลกุรอ่านระดับประเทศ

"การให้ความรู้และแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนกับการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น ถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะความรู้และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญของบุคคล และความวัฒนาผาสุกของสังคม"

"กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ผู้ทำหน้าที่แนะนำส่งเสริมอิสลามิกชน ให้เข้าใจและยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งทำหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ในหลักวิชาและหลักธรรม จึงควรจะได้ภูมิใจยินดี เพราะผลงานที่ท่านปฏิบัติมาด้วยดีแล้วนี้ ไม่เพียงอำนวยประโยชน์บุคคลแต่ละคนเท่านั้น หากยังเป็นการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงด้วย"

"หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ถือความสำเร็จครั้งนี้ เป็นกำลังใจที่จะร่วมมือร่วมแรงกันปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์กว้างขวางยิ่งๆ ขึ้นไป ขออำนวยพรให้ทุกคนทุกฝ่าย มีความสุขสวัสดี และความรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกประการทั่วกัน"

เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ พวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา จากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

ที่มา: www.khaosod.co.th

อัพเดทล่าสุด