เบื้องลึกแห่งน้ำพระทัย อัลกุรอาน แปลไทย ฉบับพระราชทาน ในหลวง รัชกาลที่9


เบื้องลึกแห่งน้ำพระทัย อัลกุรอาน แปลไทย ฉบับพระราชทาน ในหลวง รัชกาลที่9

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวง รัชกาลที่9) ไม่ได้เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกด้วยหน้าที่ แต่ด้วยพระทัยโดยแท้ ไม่ได้แต่เพียงตรัสว่า ให้ประชาชนมีอิสระเสรีในการนับถือศาสนา แต่ทรงสนับสนุนให้เขาเหล่านั้นได้เดินบนหนทางแห่งความเชื่อได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรงและมีความสุข เห็นได้ชัดเจนจากการที่ทรงมีพระราชปรารภกับท่านจุฬาราชมนตรีต่วน สุวรรณศาสน์ ว่า

“อยากจะให้มีอัล-กุรอานฉบับภาษาไทยไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติ”

และนั่นคือที่มาของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและความหมายภาษาไทยฉบับพระราชทาน ยิ่งกว่านั้นยังให้จัดพิมพ์และพระราชทานไปยังมัสยิดต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

เบื้องลึกแห่งน้ำพระทัย อัลกุรอาน แปลไทย ฉบับพระราชทาน ในหลวง รัชกาลที่9

อัลกุรอาน แปลไทย ฉบับพระราชทาน

อัพเดทล่าสุด