• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

มัสยิดบูเก็ตตันหยง ในหลวง ร.9 พระราชทานเงินให้ซ่อมแซม