ปธน.เอมิเรตส์ร่วมพิธีเปิด มัสยิดหลวง Sheikh Zayed อินโดนีเซีย


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : ปธน.เอมิเรตส์ร่วมพิธีเปิด มัสยิดหลวง Sheikh Zayed อินโดนีเซีย

ชี้ค โมฮัมเหม็ด ประธานาธิบดีแห่งเอมิเรตส์ และโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ร่วมในพิธีเปิดมัสยิดหลวง ชี้ค ซัยยิด ที่โซโล ประเทศอินโดนีเซีย มัสยิดแห่งนี้ตั้งชื่อตามชื่อของ “บิดาผู้ก่อตั้งสหอาหรับเอมิเรตส์” ชี้ค ซัยยิด บิน สุลต่าน อัล นะฮ์ยาน (ผู้ล่วงลับ) โดยมีการย่อส่วนขนาดให้เล็กกว่ามัสยิดหลวงชี้ค ซัยยิด ในอะบูดาบี

ปธน.เอมิเรตส์ร่วมพิธีเปิด มัสยิดหลวง Sheikh Zayed อินโดนีเซีย

ชี้ค โมฮัมเหม็ด ประธานาธิบดีเอมิเรตส์ ซึ่งเดินทางมาร่วมในการประชุมสุดยอด G20 ทวีตข้อความว่า ท่านรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดมัสยิดกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และว่า มัสยิดแห่งนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ “บิดาผู้ก่อตั้งสหอาหรับเอมิเรตส์” แสดงถึงค่านิยมแห่งสันติ และความปรารถนาดี สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง 2 ประเทศ

ปธน.เอมิเรตส์ร่วมพิธีเปิด มัสยิดหลวง Sheikh Zayed อินโดนีเซีย

ชี้ค โมฮาเหม็ด เป็นผู้เสนอเงินสร้างมัสยิดแห่งนี้ จำนวน 20 ล้านดอลล่าร์ เพื่อเป็นของขวัญให้แกอินโดนีเซีย ระหว่างที่อ่านเดินทางเยือนในปี 2019 มัสยิดแห่งนี้สร้างเลียนแบบมัสยิดหลวงชี้ค ซัยยิด ในอะบูดาบี เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า โดยมีหออะซาน 4 หอ และโดมใหญ่ตรงกลางแวดล้อมด้วยโดมขนาดเล็กอีก 4 โดม สถาปนิกได้สอดแทรกรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซียเข้าไว้ในมัสยิดแห่งนี้ รวมทั้งมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างจากในท้องถิ่นเท่าที่เป็นไปได้

ปธน.เอมิเรตส์ร่วมพิธีเปิด มัสยิดหลวง Sheikh Zayed อินโดนีเซีย

มัสยิดหลวงชี้ค ซัยยิด ในอะบูดาบี จุผู้มาประกอบศาสนกิจได้ครั้งละ 40,000 คน ในขณะที่มัสยิดแห่งนี้ รองรับได้ครั้งละ 10,000 คน ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 3 เฮคต้าร์ (18.75 ไร่) ที่เมืองสุราการ์ตา หรือเมืองโซโล (ตามการเรียกในท้องถิ่น) ในอาคารยังเป็นที่ตั้งศูนย์ศึกษาอิสลามสำหรับผู้รู้ศาสนาในอินโดนีเซีย ที่เน้นแนวทางแบบอิสลามสายกลาง

ในปี 2020 ชี้ค โมฮาเหม็ด มีบัญชาให้สร้างมัสยิดในเขตที่ตั้งสถานทูตในอะบูดาบี เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และยังสั่งเปลี่ยนชื่อ “ถนนอัล-มะอฺรีด” ที่อยู่ด้านหลังศูนย์แสดงนิทรรศการแห่งชาติ เป็น “ถนนโจโก วิโดโด” เพื่อแสดงถึงการยอมรับในบทบาทผู้นำของประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ในการสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่าง 2 ประเทศ

ปธน.เอมิเรตส์ร่วมพิธีเปิด มัสยิดหลวง Sheikh Zayed อินโดนีเซีย

ความสัมพันธ์ด้านการทูตระหว่าง 2 ประเทศเริ่มในปี 1976 ในเดือนตุลาคมอีก 2 ปีต่อมา เอมิเรตส์ส่งระดับอุปทูตมาประจำที่จาการ์ตา ในเดือนพฤษภาคม 1990 ชี้คซัยยิด เดินทางเยือนอินโดนีเซีย หลังจากนั้น 1 ปี มีการเปิดสถานเอกอัครราชทูตในกรุงจาการ์ต้า อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งสองประเทศได้ลงนามข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มการค้าทวิภาคีที่ไม่ใช่น้ำมัน จากประมาณ 3 พันล้านดอล่าร์ เป็น 10 พันล้านดอลล่าร์ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ปธน.เอมิเรตส์ร่วมพิธีเปิด มัสยิดหลวง Sheikh Zayed อินโดนีเซีย

ปธน.เอมิเรตส์ร่วมพิธีเปิด มัสยิดหลวง Sheikh Zayed อินโดนีเซีย

ปธน.เอมิเรตส์ร่วมพิธีเปิด มัสยิดหลวง Sheikh Zayed อินโดนีเซีย

ปธน.เอมิเรตส์ร่วมพิธีเปิด มัสยิดหลวง Sheikh Zayed อินโดนีเซีย

ปธน.เอมิเรตส์ร่วมพิธีเปิด มัสยิดหลวง Sheikh Zayed อินโดนีเซีย

ปธน.เอมิเรตส์ร่วมพิธีเปิด มัสยิดหลวง Sheikh Zayed อินโดนีเซีย

ปธน.เอมิเรตส์ร่วมพิธีเปิด มัสยิดหลวง Sheikh Zayed อินโดนีเซีย

ที่มา: www.thenationalnews.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36741

อัพเดทล่าสุด