ครั้งแรก สถิติมุสลิมเพิ่มขึ้นในอังกฤษ-เวลส์


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : ครั้งแรก สถิติมุสลิมเพิ่มขึ้นในอังกฤษ-เวลส์

ครั้งแรก ประชากรในอังกฤษและเวลส์ ที่ระบุว่าเป็นคริสเตียน ลดต่ำลงเกินครึ่ง

สำนักงานสถิติเปิดเผยตัวเลขล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ปรากฏว่า จำนวนประชากรในอังกฤษและเวลส์ที่ระบุตัวเองว่าเป็นชาวคริสต์ มีจำนวนลดต่ำลงกว่าครึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมดเป็นครั้งแรก ในขณะที่ประชากรที่ระบุตัวเองว่าเป็นมุสลิมหรือฮินดู มีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) เปิดเผยผลวิเคราะห์ประจำปี 2021 โดยตัวเลขระบุว่า มีประชาชนในอังกฤษและเวลส์ราว 46% ที่ระบุว่าตนเองเป็นชาวคริสต์ ตัวเลขนี้ลดลงจากปี 2011 ซึ่งอยู่ที่ 59.3%

ผู้ตอบแบบสำรวจสำมะโนประชากรว่า “ไม่มีศาสนา – no religion” มีจำนวนมากเป็นอันดับ 2 โดยเพิ่มขึ้นเป็น 37.2% มากกว่าในปี 2011 ซึ่งอยู่ที่ 25.2% ในขณะที่ผู้ที่ตอบว่าตนเองเป็นมุสลิมหรือฮินดูมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ครั้งแรก สถิติมุสลิมเพิ่มขึ้นในอังกฤษ-เวลส์

รายงานของ ONS ยังระบุว่า นับเป็นครั้งแรกของการสำรวจสำมะโนประชากรในอังกฤษและเวลส์ ที่ปรากฏว่า ประชากรน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (46.2% ของจำนวนประชากรทั้งหมด 27.5 ล้านคน) ระบุว่าตนเองเป็นชาวคริสต์ ซึ่งน้อยลง 13.1% จากการสำรวจในปี 2011 ซึ่งอยู่ที่ 59.3% ของจำนวนประชากรทั้งหมด 33 ล้านคน

แต่ถึงแม้จะมีจำนวนลดน้อยลง แต่ผู้ตอบแบบสำรวจ ฯ ว่าตนเองเป็น ”คริสเตียน” ก็ยังคงมีจำนวนมากกว่าผู้ที่ตอบว่านับถือศาสนาอื่น ๆ

ผู้ที่ระบุว่าตนเองเป็นมุสลิมมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 6.5% หรือ 3.9 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2011 ที่มี 4.9% หรือ 2.7 ล้านคน

ในส่วนของชาวซิกข์ มีการบันทึกว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 0.8% ในปี 2011 เป็น 0.9% ในปี 2021 ขณะที่ชาวพุทธก็สูงขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน จาก 0.4 % เป็น 0.5% ผู้ที่ระบุตัวเองว่าเป็นชาวยิว ยังคงมีจำนวนเท่าเดิม คือ 0.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

คำถามเกี่ยวกับศาสนาในการสำรวจสำมะโนประชากร เป็นคำถามที่สามารถจะเลือกตอบหรือไม่ตอบก็ได้ แล้วแต่ความสมัครใจของผู้กรอกแบบสอบถาม แต่ ONS ระบุว่า ร้อยละ 94% เลือกที่จะตอบคำถามนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 92.9 % ในปี 2011

ในปี 2011 พื้นที่ที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุด คือ ทาวเวอร์ แฮมเล็ตส์ และนิวแฮม ในลอนดอนตะวันออก ตามมาด้วยเขตแบล็กเบิร์น ในดาร์เวน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ

ที่มา: www.news18.com

https://news.muslimthaipost.com/news/36810

อัพเดทล่าสุด