รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ


รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ดร.อับดุลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการและนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ Frieden Art “ศิลปะและความสันติภาพ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Mrs.NUNUNG NURWULAN กงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา ผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่า เข้าร่วมชมนิทรรศการและรับฟังการบรรยายเรื่อง สันติภาพและสิทธิของมุสลิมต่อสังคมไทย กับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในยุคเสรีนิยม โดย ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสันติภาพผ่านการแสดงผลงานศิลปะ นำไปสู่การเกิดแนวคิดและค่านิยมที่ถูกต้อง พร้อมกับการรับรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง ทางจิตวิญญาณและจิตสำนึก สำหรับการเข้าถึงคุณค่า วัฒนธรรมแห่งสันติภาพ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ แผ่ขยายไปสู่วงกว้าง

ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานทางศิลปะของนักเรียนในรายวิชาศิลปะและสันติศึกษา การจัดซุ้มกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การออกร้านจำหน่ายอาหาร การจัดซุ้มกิจกรรม เวทีแสดงความสามารถของนักเรียน การยิงธนู การขี่ม้า และการทำผ้ามัดย้อม เป็นต้น

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

 รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

รองนายก อบจ.สงขลา เปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเพื่อสันติภาพ

https://news.muslimthaipost.com/news/37008

อัพเดทล่าสุด