ตารางอิหม่ามตะรอเวียะห์รอมฎอน ฮ.ศ. 1444


ตารางอิหม่ามตะรอเวียะห์รอมฎอน ฮ.ศ. 1444

ตารางอิหม่ามเดือนรอมฎอน

ตารางอิหม่ามนำละหมาดตะรอเวียะห์ เดือนรอมฎอน และตะฮัจญุด 10 คืนสุดท้าย ประจำปี 2023 (ฮ.ศ. 1444) จากมัสยิดฮะรอม นครมักกะห์ และ มัสยิดนะบะวีย์ นครมะดีนะห์ 

อิหม่ามมัสยิดฮะรอมมี 5 ท่าน ดังนี้

1. ชัยค์ยาเซร เดาซะรีย์

2. ชัยค์อับดุลเราะห์มาน ซุเดส

3. ชัยค์อับดุลลอฮ์ ญุฮะนีย์

4. ชัยค์มาเฮร มุอัยกะลีย์

5. ชัยค์บันดัร บะลีละห์

อิหม่ามมัสยิดนะบะวีย์มี 6 ท่าน ดังนี้

1. ชัยค์อับดุลมัวฮ์ซิน อัลกอเซ็ม

2. ชัยค์เศาะลาฮ์ บุเดร

3. ชัยค์อับดุลลอฮ์ บุอัยญาน

4. ชัยค์อะหมัด ตอเล็บ

5. ชัยค์คอลิด เมียะฮ์นาอ์

6. ชัยค์อะหมัด ฮุซัยฟีย์

ตารางอิหม่ามตะรอเวียะห์รอมฎอน ฮ.ศ. 1444

ตารางอิหม่ามตะรอเวียะห์รอมฎอน ฮ.ศ. 1444

ที่มา: ครบเครื่องเรื่องซาอุฯ All About Saudi

https://news.muslimthaipost.com/news/37152

อัพเดทล่าสุด