องค์ดาไลลามะ ทรงสร้างสัมพันธ์กับนักวิชาการมุสลิมหลายประเทศ


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ : องค์ดาไลลามะ ทรงสร้างสัมพันธ์กับนักวิชาการมุสลิมหลายประเทศ

เช้าวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา นักวิชาการมุสลิม ที่ประกอบด้วย ชาวมาเลเซีย สวีเดน และสหรัฐอเมริกา ได้เข้าเฝ้าองค์ดาไลลามะ ที่บ้านพักของท่านในธรรมศาลา

องค์ดาไลลามะ ทรงสร้างสัมพันธ์กับนักวิชาการมุสลิมหลายประเทศ

พระองค์ได้มีปฏิสัมพันธ์สั้น ๆ กับนักวิชาการ โดยตรัสเกี่ยวกับการส่งเสริมความปรองดองทางศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธสัญญาหลัก 4 ประการของพระองค์ เพื่อให้โลกสงบสุขและมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

พระองค์กล่าวว่า “ทุกศาสนาอาจมีหลักปรัชญาที่แตกต่างกัน แต่ทุกศาสนารวมกันเป็นหนึ่งเดียวในการส่งเสริมความเมตตา และสันติภาพ” และยังทรงชี้ให้เห็นความไร้ประโยชน์ของความขัดแย้ง ที่อ้างนามของศาสนาในการกระทำ ทรงเสริมว่า “การยอมรับหรือปฏิเสธศรัทธาในศาสนาต่าง ๆ นั้น เป็นทางเลือกส่วนบุคคล”

องค์ดาไลลามะ ทรงสร้างสัมพันธ์กับนักวิชาการมุสลิมหลายประเทศ

ทรงกล่าวอีกว่า “ศาสนานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่สาระสำคัญและข้อความของทุกศาสนาเหมือนกันหมด ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลที่จะสร้างความขัดแย้งในนามของศาสนา”

องค์ดาไลลามะ ยังกล่าวถึงสายสัมพันธ์พิเศษระหว่างชาวมุสลิมกับชาวทิเบต ที่มีมาตั้งแต่สมัยที่ทิเบตเป็นอาณาจักร โดยทั้งคู่ทำการค้าขายซึ่งกันและกัน พระองค์กล่าวว่า “มิตรภาพระหว่างสองชุมชนยังคงไม่เสื่อมคลายตราบจนทุกวันนี้ โดยรัฐบาลทิเบตให้การรับรองชุมชนมุสลิมในประเทศด้วยความเคารพ”

องค์ดาไลลามะ ทรงสร้างสัมพันธ์กับนักวิชาการมุสลิมหลายประเทศ

องค์ดาไลลามะ ทรงสร้างสัมพันธ์กับนักวิชาการมุสลิมหลายประเทศ

ที่มา: www.tibet.net

https://news.muslimthaipost.com/news/37170

อัพเดทล่าสุด