นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เผยสุขใจ อย่างที่สุด


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เผยสุขใจ อย่างที่สุด

เมื่อเวลา 19.20 น. วันที่ 28 มี.ค.2565 ที่โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพ ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1444 โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายอรุณ บุญชม เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี เอกอัครราชทูตประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และตัวแทนองค์กรมุสลิมเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เผยสุขใจ อย่างที่สุด

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า "รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงละศีลอดในวันนี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญ พี่น้องชาวมุสลิมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงอย่างมาก โดยการถือศีลอดด้วยความแน่วแน่ อดทน เป็นการแสดงความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า และยังเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องชาวมุสลิมดำรงตนให้อยู่ในกรอบแห่งความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี และความสุขต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ"

นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เผยสุขใจ อย่างที่สุด

พร้อมกันนั้น นายกรัฐมนตรี ขออวยพรให้พี่น้องชาวมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และขอองค์อัลลอฮ์ได้โปรดประทานความเจริญก้าวหน้า และให้พี่น้องชาวมุสลิมมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง ดำรงตนเป็นคนดี เป็นกำลังสำคัญในการสรรค์สร้างให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

ในโอกาสนี้มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น เกือบ 250 ท่านจากองค์กรต่างๆทั่วประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้ ในส่วนสมาคมสื่อมุสลิมไทย นายกสมาคมและคณะกรรมการเข้าร่วมงานกว่า 10 ท่านด้วยกัน

อีกทั้งในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ก็จะมีการเลี้ยงละศีลอด คณะทูตในประเทศไทย ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งก็เป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญในเดือนรอมฏอน ประจำทุกๆปี อีกด้วย

นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เผยสุขใจ อย่างที่สุด

นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เผยสุขใจ อย่างที่สุด

นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เผยสุขใจ อย่างที่สุด 

https://news.muslimthaipost.com/news/37193

อัพเดทล่าสุด