• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ผู้นำยุโรปแสดงความกังวลต่อกระแสต่อต้านชาวยิว ทั่วยุโรป