• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

เรียม เพศยนาวิน จากนางสาวไทย สู่รานีกษัตริย์มาเลเซีย