• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

รอมฎอน เกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย เมื่อถือศีลอด?