ประกาศดูดวงจันทร์ 2562 รายอฮัจยี ตรงกับวันที่เท่าไหร่


ประกาศดูดวงจันทร์ 2562 รายอฮัจยี ตรงกับวันที่เท่าไหร่

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันที่ 1 เดือนซุลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440

เพื่อให้การกําหนดวันที่ 1 เดือนซุลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสํานักงาน คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจะได้ ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศ แจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

 ประกาศดูดวงจันทร์ 2562 รายอฮัจยี ตรงกับวันที่เท่าไหร่

ทั้งนี้ วันอิดิ้ลอัฎฮา หรือ รายอฮัจยี 2562 ตรงกับวันที่เท่าไหร่ หากเห็นดวงจันทร์วันที่ 2 สิงหาคม รายอฮัจยี ตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม หากไม่เห็นดวงจันทร์ วันที่ 12 สิงหาคา คือ รายอฮัจยี 2562 (ฮ.ศ.1440)

รอฟังผลการดูดวงจันทร์จากสำนักจุฬาราชมนตรีอีกครั้ง 

ประกาศดูดวงจันทร์ 2562 รายอฮัจยี ตรงกับวันที่เท่าไหร่

news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด