จุฬาราชมนตรี แจ้งดูดวงจันทร์ กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1442


จุฬาราชมนตรี แจ้งดูดวงจันทร์ กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1442

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1442 

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1442 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันอังคารที่ 11 พฤษาคม 2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ในวันเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564 

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

จุฬาราชมนตรี แจ้งดูดวงจันทร์ กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1442

อัพเดทล่าสุด